Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Informačný panel
mesta Bratislavy

Informačný panel Bratislavy jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou prezentuje zaujímavé informácie o hlavnom meste SR. Vybrané štatistické ukazovatele približujú život v hlavnom meste cez interaktívne grafy a mapujú ich vývoj v čase.

Štatistický úrad SR každoročne vydáva komplexnú publikáciu o hlavnom meste SR, ktorá na 246 stranách prináša informácie o ekonomickom, sociálnom a demografickom vývoji, ako aj jedinečné informácie napr. o školstve, zdravotníctve a podnikaní. Aktuálne vydanie Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2023 je dostupná v Katalógu publikácií.

Detail publikácie

Štatistická ročenka Bratislavy 2022

Antistresová omaľovánka

Vyfarbite si historickú dominantu mesta Bratislava.

Štatistická ročenka Bratislavy 2021

Pexeso

Porovnajte historickú a súčasnú Bratislavu

Zahrajte si pexeso. Spoznajte a porovnajte rozdiely medzi historickou a súčasnou Bratislavou. Veríme, že sa dozviete niečo nové a budete na svoje mesto pozerať v širších súvislostiach.

Ťahy: 0

  Informačný panel mesta Bratislavy

  Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok (osoby)

  Počet živonarodených detí v sledovanom období. Za živonarodené dieťa sa pokladá také, ktoré sa narodí aspoň s jedným zo znakov života (dýchanie, alebo akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva), s pôrodnou hmotnosťou 500 g a viac, alebo s pôrodnou hmotnosťou 499 g a menej, ak prežije 24 h po pôrode.

  Počet úmrtí v sledovanom období. Úmrtie je nezvratné ukončenie bioelektrických procesov v centrálnej nervovej sústave organizmu.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok
  1993 4484 3871 613
  1994 3940 3729 211
  1995 3829 3992 -163
  1996 3416 3958 -542
  1997 3468 3968 -500
  1998 3275 3972 -697
  1999 3240 3985 -745
  2000 3400 4089 -689
  2001 3139 3863 -724
  2002 3201 3856 -655
  2003 3454 3964 -510
  2004 3672 3974 -302
  2005 4012 4116 -104
  2006 4141 4159 -18
  2007 4317 4062 255
  2008 4688 4110 578
  2009 5052 3995 1057
  2010 5163 4178 985
  2011 5356 4010 1346
  2012 5088 4050 1038
  2013 4996 4151 845
  2014 5236 3968 1268
  2015 5328 4185 1143
  2016 5475 4175 1300
  2017 5581 4332 1249
  2018 5684 4401 1283
  2019 5403 4220 1183
  2020 5411 4465 946
  2021 5265 5642 -377
  2022 4692 4787 -95
  2023 4170 4389 -219

  Prisťahovaní a vysťahovaní (osoby)

  Prisťahovaní na trvalý pobyt - počet osôb, ktoré sa prisťahovali do určitej územnej jednotky, buď z iných územných jednotiek v rámci SR alebo zo zahraničia.

  Vysťahovaní z trvalého pobytu - počet osôb, ktoré sa vysťahovali z určitej územnej jednotky, buď do iných územných jednotiek v rámci SR alebo do zahraničia.

  Migračné saldo - rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných osôb.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Prisťahovaní na trvalý pobyt Vysťahovaní z trvalého pobytu Migračné saldo
  1995 4552 3112 1440
  1996 4152 3375 777
  1997 3693 4086 -393
  1998 3639 4790 -1151
  1999 3462 3972 -510
  2000 3657 3915 -258
  2001 3950 4028 -78
  2002 4698 5088 -390
  2003 4035 5041 -1006
  2004 4708 4784 -76
  2005 5350 4942 408
  2006 5825 5175 650
  2007 6248 5667 581
  2008 6823 5537 1286
  2009 6100 4887 1213
  2010 6297 5542 755
  2011 6356 5002 1354
  2012 6116 4757 1359
  2013 6045 5090 955
  2014 6776 5755 1021
  2015 8219 6108 2111
  2016 8090 6399 1691
  2017 8460 6068 2392
  2018 8086 6069 2017
  2019 10077 6398 3679
  2020 7784 5508 2276
  2021 7087 6636 451
  2022 8539 7099 1440
  2023 7682 6345 1337

  Celkový prírastok obyvateľstva (osoby)

  Celkový prírastok obyvateľstva je tvorený rozdielom medzi stavom obyvateľstva na začiatku sledovaného obdobia a konečným stavom obyvateľstva. Je tvorený súčtom prirodzeného prírastku a prírastku sťahovaním. Záporný výsledok celkového prírastku znamená celkový úbytok obyvateľstva.

  Mesiac Celkový prírastok obyvateľstva
  1993 2130
  1994 0
  1995 1277
  1996 235
  1997 -893
  1998 -1848
  1999 -1255
  2000 -947
  2001 -802
  2002 -1045
  2003 -1516
  2004 -378
  2005 304
  2006 632
  2007 836
  2008 1864
  2009 2270
  2010 1740
  2011 2700
  2012 2397
  2013 1800
  2014 2289
  2015 3254
  2016 2991
  2017 3641
  2018 3300
  2019 4862
  2020 3222
  2021 74
  2022 1345
  2023 1118

  Sobáše a rozvody

  Počet všetkých sobášov v sledovanom období spracovávaných podľa trvalého pobytu ženícha. Sobáš je právny akt, ktorým sa uzatvára manželstvo. Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo.

  Počet všetkých rozvedených manželstiev v sledovanom období spracovávaných podľa trvalého pobytu muža. Rozvod je právny spôsob zániku manželstva za života oboch manželov.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Sobáše Rozvody
  1993 2320 1140
  1994 2165 1158
  1995 1968 1147
  1996 2058 1243
  1997 2163 1166
  1998 2111 1309
  1999 2285 1182
  2000 2196 1134
  2001 2027 1130
  2002 2185 1178
  2003 2375 1234
  2004 2470 1208
  2005 2406 1294
  2006 2485 1415
  2007 2569 1218
  2008 2547 1347
  2009 2483 1178
  2010 2459 1203
  2011 2471 1025
  2012 2577 1050
  2013 2481 1050
  2014 2693 940
  2015 2887 1008
  2016 2946 829
  2017 3056 942
  2018 3078 922
  2019 2779 909
  2020 2377 701
  2021 2388 654
  2022 2909 727
  2023 2464 847

  Priemerný vek matky pri prvom pôrode (roky)

  Priemerný vek matky pri pôrode je priemerný vek matiek (prvorodičiek) v zisťovanom roku. Je počítaný z miery plodnosti podľa veku.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Priemerný vek matky pri prvom pôrode
  1993 26,63
  1994 26,81
  1995 26,94
  1996 27,21
  1997 27,26
  1998 27,47
  1999 27,63
  2000 28,21
  2001 28,13
  2002 28,65
  2003 28,98
  2004 29,23
  2005 29,61
  2006 29,89
  2007 30,23
  2008 30,52
  2009 30,90
  2010 31,26
  2011 31,46
  2012 31,63
  2013 31,66
  2014 31,89
  2015 32,16
  2016 32,11
  2017 32,19
  2018 32,41
  2019 32,47
  2020 32,66
  2021 32,83
  2022 32,96
  2023 33,10

  Podiel detí a seniorov (osoby)

  Podiel detí predstavuje počet osôb vo veku od 0-14 rokov k celkovému počtu obyvateľov.

  Podiel seniorov je tvorený počtom osôb od 65 rokov a viac k celkovému počtu obyvateľov. Ukazovateľ sa uvádza v %.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Podiel detí do 14 rokov Podiel seniorov 65+
  1996 18,26 11,70
  1997 17,37 11,95
  1998 16,50 12,09
  1999 15,66 12,20
  2000 14,88 12,30
  2001 14,16 12,31
  2002 13,49 12,38
  2003 12,93 12,46
  2004 12,46 12,55
  2005 12,17 12,70
  2006 11,96 12,84
  2007 11,87 13,00
  2008 11,88 13,18
  2009 12,09 13,42
  2010 12,36 13,58
  2011 12,97 14,82
  2012 13,38 15,21
  2013 13,82 15,65
  2014 14,31 16,09
  2015 14,70 16,56
  2016 15,21 17,14
  2017 15,69 17,62
  2018 16,13 18,11
  2019 16,43 18,54
  2020 16,68 18,94
  2021 15,71 19,35
  2022 15,70 19,72
  2023 15,58 20,07

  Počet detí v materských školách (osoby)

  Počet detí v materských školách tvorí celkový počet detí navštevujúcich predškolské zariadenia na území mesta Bratislavy v príslušnom roku.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Počet detí v materských školách
  1996 14262
  1997 13559
  1998 13013
  1999 12279
  2000 11559
  2001 10918
  2002 10787
  2003 10680
  2004 10848
  2005 10550
  2006 10599
  2007 10830
  2008 11125
  2009 11480
  2010 11739
  2011 12124
  2012 12725
  2013 13127
  2014 13623
  2015 14205
  2016 14420
  2017 14799
  2018 15324
  2019 15662
  2020 15983
  2021 16332
  2022 17274

  Počet dokončených bytov

  Dokončený byt je definovaný potvrdením vydania kolaudačného rozhodnutia. Patria sem dokončené byty v budovách určených na bývanie, tzn. v obytných domoch, v rodinných domoch a polyfunkčných budovách. Patria sem aj byty v stavbách neurčených na bývanie, napr. v administratívnych budovách, bankách a pod. Počet dokončených bytov predstavuje počet bytov získaných novou výstavbou, rekonštrukciou alebo stavebnou úpravou za daný rok.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Počet dokončených bytov
  2001 1362
  2002 2048
  2003 1284
  2004 1987
  2005 3211
  2006 2521
  2007 3992
  2008 3013
  2009 3741
  2010 3242
  2011 1768
  2012 2916
  2013 1569
  2014 1686
  2015 2394
  2016 1952
  2017 2794
  2018 2771
  2019 2838
  2020 2793
  2021 1910
  2022 1964
  2023 3375

  Podniky podľa ekonomických činností

  Ukazovateľ tvoria právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré sú v registri organizácií štatistického úradu označené ako ekonomicky aktívne.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Podniky podľa ekonomických činností
  2008 34766
  2009 38121
  2010 43810
  2011 47963
  2012 51508
  2013 55597
  2014 59499
  2015 56300
  2016 62274
  2017 64991
  2018 66789
  2019 71038
  2020 74656
  2021 74050

  Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach (osoby)

  Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach je tvorený osobami, ktoré využívajú služby zariadenia na prechodné ubytovanie, bez ohľadu na krajinu trvalého pobytu. Do počtu návštevníkov sa započítavajú aj deti. Počty návštevníkov sú za celý kalendárny rok.

  Zobraz ďalší stĺpec
  Mesiac Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach
  September 2017
  August 2017
  Júl 2017
  Jún 2017
  Máj 2017
  Apríl 2017
  Marec 2017
  Február 2017
  December 2017
  November 2017
  Október 2017
  Január 2017
  September 2018
  August 2018
  Júl 2018
  Jún 2018
  Máj 2018
  Apríl 2018
  Marec 2018
  Február 2018
  December 2018
  November 2018
  Október 2018
  Január 2018
  September 2019
  August 2019
  Júl 2019
  Jún 2019
  Máj 2019
  Apríl 2019
  Marec 2019
  Február 2019
  December 2019
  November 2019
  Október 2019
  Január 2019
  September 2020
  August 2020
  Júl 2020
  Jún 2020
  Máj 2020
  Apríl 2020
  Marec 2020
  Február 2020
  December 2020
  November 2020
  Október 2020
  Január 2020
  September 2021
  August 2021
  Júl 2021
  Jún 2021
  Máj 2021
  Apríl 2021
  Marec 2021
  Február 2021
  December 2021
  November 2021
  Október 2021
  Január 2021
  September 2022
  August 2022
  Júl 2022
  Jún 2022
  Máj 2022
  Apríl 2022
  Marec 2022
  Február 2022
  December 2022
  November 2022
  Október 2022
  Január 2022
  September 2023
  August 2023
  Júl 2023
  Jún 2023
  Máj 2023
  Apríl 2023
  Marec 2023
  Február 2023
  December 2023
  November 2023
  Október 2023
  Január 2023
  September 2024
  August 2024
  Júl 2024
  Jún 2024
  Máj 2024
  Apríl 2024
  Marec 2024
  Február 2024
  December 2024
  November 2024
  Október 2024
  Január 2024
  Na začiatok stránky