Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Tržby za vybrané odvetvia služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty. V grafe nemusia byť zobrazené všetky činnosti odvetvia.

Predaj a oprava motorových vozidiel (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov Predaj motorových vozidiel Oprava a údržba motorových vozidiel Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel