Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Tržby za vybrané odvetvia služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty. V grafe nemusia byť zobrazené všetky činnosti odvetvia.

Predaj a oprava motorových vozidiel (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov Predaj motorových vozidiel Oprava a údržba motorových vozidiel Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel
Január 2013 101,1 100,0 100,1 114,1
Február 2013 99,0 97,8 98,1 114,5
Marec 2013 102,0 102,7 99,9 103,2
Apríl 2013 119,4 121,4 103,5 130,8
Máj 2013 115,3 116,1 102,4 129,3
Jún 2013 110,3 111,8 100,0 118,2
Júl 2013 103,1 101,9 101,6 119,9
August 2013 105,0 105,1 100,1 115,9
September 2013 102,4 101,3 100,0 118,9
Október 2013 116,3 118,0 106,7 122,0
November 2013 114,2 114,7 107,0 125,5
December 2013 118,5 119,9 115,2 119,9
Január 2014 112,5 113,8 110,1 112,2
Február 2014 110,5 110,6 105,2 117,5
Marec 2014 114,2 110,9 117,3 135,4
Apríl 2014 102,2 101,3 107,4 106,5
Máj 2014 98,3 99,8 93,7 98,5
Jún 2014 105,6 107,6 99,5 104,7
Júl 2014 113,2 118,6 95,9 105,5
August 2014 104,8 108,8 92,5 99,3
September 2014 104,3 108,5 90,2 100,1
Október 2014 107,4 110,6 103,3 100,4
November 2014 95,3 97,8 88,9 92,5
December 2014 101,2 103,4 95,4 101,5
Január 2015 105,3 112,1 84,0 99,0
Február 2015 114,3 124,8 98,3 86,8
Marec 2015 116,2 125,0 100,8 98,2
Apríl 2015 117,5 125,9 103,2 99,0
Máj 2015 118,0 125,1 105,3 102,9
Jún 2015 113,7 119,4 97,2 106,2
Júl 2015 111,8 116,7 101,6 103,3
August 2015 116,4 123,6 99,0 105,1
September 2015 123,9 133,1 98,1 108,5
Október 2015 115,1 123,3 91,6 104,7
November 2015 124,1 133,5 100,3 110,9
December 2015 121,8 132,4 93,5 103,0
Január 2016 122,9 134,4 90,9 103,1
Február 2016 125,4 133,8 104,3 110,9
Marec 2016 115,6 125,6 94,1 93,0
Apríl 2016 121,2 128,6 104,2 111,8
Máj 2016 124,2 133,4 101,0 109,0
Jún 2016 123,9 134,4 101,3 99,0
Júl 2016 106,3 112,2 101,0 92,1
August 2016 120,2 130,0 102,5 97,0
September 2016 111,5 119,0 100,0 91,3
Október 2016 111,2 118,4 95,4 98,3
November 2016 111,9 118,4 98,6 101,0
December 2016 110,8 116,5 100,3 98,2
Január 2017 118,7 123,9 109,0 113,6
Február 2017 103,5 101,5 107,2 112,7
Marec 2017 112,7 108,3 126,1 128,2
Apríl 2017 99,7 97,4 123,3 91,8
Máj 2017 112,3 109,0 136,4 109,5
Jún 2017 108,9 106,0 116,1 119,8
Júl 2017 110,6 105,4 139,1 118,2
August 2017 109,6 102,9 143,7 127,1
September 2017 111,3 103,9 153,9 133,6
Október 2017 116,9 112,0 141,3 133,1
November 2017 115,8 110,9 128,8 137,8
December 2017 108,7 105,5 115,3 125,2
Január 2018 115,9 112,6 150,9 107,9
Február 2018 110,7 112,1 115,7 108,4
Marec 2018 102,7 106,2 90,2 102,7
Apríl 2018 114,4 117,2 90,0 136,5
Máj 2018 106,1 105,4 100,3 131,4
Jún 2018 104,0 103,5 110,5 115,1
Júl 2018 110,8 113,8 99,2 114,1
August 2018 102,8 104,0 92,4 115,2
September 2018 95,0 94,2 95,6 107,1
Október 2018 100,8 101,9 91,7 108,6
November 2018 104,9 106,3 99,8 108,8
December 2018 94,1 93,9 97,0 101,7
Január 2019 104,0 103,2 93,5 129,6
Február 2019 109,5 111,2 101,1 121,8
Marec 2019 112,9 114,9 112,7 111,6
Apríl 2019 104,3 103,9 113,4 104,5
Máj 2019 106,8 110,1 96,8 100,9
Jún 2019 99,1 100,0 98,0 101,3
Júl 2019 108,7 107,9 106,6 122,4
August 2019 102,1 102,5 90,7 117,0
September 2019 112,5 112,5 100,2 129,7
Október 2019 108,7 107,7 106,9 119,5
November 2019 102,2 100,6 112,2 107,5
December 2019 102,6 101,1 104,5 117,9
Január 2020 95,4 92,1 112,0 101,8
Február 2020 95,0 92,1 105,7 104,3
Marec 2020 66,5 59,4 99,5 86,1
Apríl 2020 51,3 42,7 88,0 71,6
Máj 2020 64,3 55,5 103,1 90,9
Jún 2020 91,7 85,5 123,9 107,0
Júl 2020 97,3 97,2 101,8 95,9
August 2020 90,3 86,2 124,3 87,1
September 2020 91,0 90,2 109,6 84,3
Október 2020 85,0 81,8 114,3 83,8
November 2020 85,7 82,4 110,6 86,5
December 2020 88,8 83,5 109,0 109,0
Január 2021 80,1 77,1 81,6 99,0
Február 2021 88,8 85,8 96,8 99,3
Marec 2021 136,1 145,4 109,0 120,7
Apríl 2021 190,0 223,4 127,9 139,2
Máj 2021 147,9 160,2 120,1 128,1
Jún 2021 118,2 120,4 104,0 123,8
Júl 2021 95,2 93,5 94,2 107,1
August 2021 112,3 116,1 93,6 113,3
September 2021 105,2 102,8 106,2 114,1
Október 2021 98,6 95,0 103,4 111,1
November 2021 107,0 105,3 102,5 119,2
December 2021 116,8 118,5 107,6 115,1
Január 2022 117,9 124,6 110,2 98,0
Február 2022 111,0 116,4 96,9 102,5
Marec 2022 108,1 109,8 101,9 111,2
Apríl 2022 95,0 94,1 98,7 101,1
Máj 2022 107,9 111,2 101,5 100,9
Jún 2022 101,7 105,4 93,6 93,1
Júl 2022 102,3 105,2 101,7 91,7
August 2022 104,1 105,5 102,5 101,4
September 2022 105,2 111,2 93,4 91,2
Október 2022 108,6 116,9 94,3 87,7
November 2022 115,2 118,9 111,5 102,9
December 2022 109,3 113,6 104,9 92,9
Január 2023 120,6 123,3 118,6 108,6
Február 2023 118,7 123,8 107,9 102,7
Marec 2023 119,2 127,4 98,1 97,9
Apríl 2023 118,3 124,3 113,1 97,1
Máj 2023 111,5 113,7 115,9 98,7
Jún 2023 113,8 116,7 116,5 97,8
Júl 2023 124,6 126,5 132,1 110,4

Veľkoobchod okrem motorových vozidiel (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v bežných cenách)

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov Sprostredkovanie VO VO s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami VO s potravinami, nápojmi a tabakom VO s tovarom pre domácnosť VO so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom Ostatný špecializovaný VO Nešpecializovaný VO
Január 2013 104,5 99,0 145,3 113,7 102,1 118,7 99,5 104,4
Február 2013 98,9 102,6 109,3 96,5 98,9 98,0 97,8 99,6
Marec 2013 98,0 99,2 108,2 98,8 99,9 92,4 93,9 99,4
Apríl 2013 101,8 102,4 103,4 101,7 103,7 100,2 101,2 100,8
Máj 2013 101,4 102,9 105,5 98,2 102,9 100,0 101,9 100,3
Jún 2013 103,0 102,9 105,1 100,8 108,9 103,6 102,4 100,0
Júl 2013 105,4 101,4 113,9 103,8 107,8 105,6 106,9 103,3
August 2013 99,3 99,1 98,1 101,9 100,3 100,6 97,4 100,3
September 2013 103,5 99,7 100,0 125,4 103,8 100,1 100,8 100,0
Október 2013 103,3 100,9 99,6 112,8 104,1 101,4 101,4 102,8
November 2013 103,3 101,5 96,7 112,9 103,2 101,4 102,1 102,4
December 2013 106,6 102,8 103,4 109,2 108,0 104,9 106,4 104,1
Január 2014 107,3 99,0 101,9 130,0 104,8 99,4 98,5 129,3
Február 2014 105,6 92,1 108,9 123,7 103,0 117,2 98,0 129,7
Marec 2014 110,5 99,7 95,2 118,2 114,8 136,2 105,9 126,3
Apríl 2014 106,4 96,6 72,9 131,7 106,9 129,8 100,4 124,3
Máj 2014 106,2 102,9 75,7 119,2 104,6 110,0 96,7 131,5
Jún 2014 107,6 107,8 91,2 123,3 99,6 114,1 97,1 128,6
Júl 2014 108,8 107,0 80,6 124,1 103,4 123,8 98,4 131,9
August 2014 104,7 100,5 100,6 114,0 102,5 114,4 95,9 125,4
September 2014 107,2 106,9 95,8 103,2 108,5 125,3 100,3 130,9
Október 2014 110,3 111,1 72,0 104,6 112,3 125,8 102,6 139,9
November 2014 104,4 104,3 65,0 102,7 105,9 117,7 96,3 133,1
December 2014 104,6 98,0 62,7 111,3 113,9 132,0 92,3 127,1
Január 2015 96,2 102,9 68,8 96,0 98,5 88,5 92,3 100,1
Február 2015 101,0 106,9 73,4 98,1 99,1 104,3 99,8 109,3
Marec 2015 103,5 100,0 92,5 105,5 100,7 97,9 99,0 113,8
Apríl 2015 101,2 100,4 109,8 95,3 98,4 92,0 99,8 109,9
Máj 2015 102,3 100,0 105,5 99,2 97,5 96,9 99,6 108,4
Jún 2015 108,3 99,8 91,6 105,8 107,2 111,8 105,8 110,9
Júl 2015 107,9 102,0 156,9 102,8 106,2 107,2 101,7 108,4
August 2015 105,9 104,0 98,2 105,3 108,0 110,8 99,2 109,7
September 2015 104,7 99,0 94,0 100,8 101,3 129,7 99,2 113,0
Október 2015 100,2 98,4 105,3 98,5 100,7 97,8 90,6 113,9
November 2015 104,4 96,8 113,1 105,3 105,9 107,6 94,1 105,9
December 2015 102,6 108,4 118,2 105,6 100,3 101,1 92,2 105,3
Január 2016 101,0 93,8 102,7 96,8 107,4 123,8 96,5 102,6
Február 2016 103,3 90,9 102,5 105,6 111,4 129,1 95,9 97,6
Marec 2016 98,3 95,8 88,5 102,6 99,3 108,6 89,9 95,4
Apríl 2016 104,7 96,6 103,7 102,5 109,3 116,0 97,9 99,1
Máj 2016 106,1 99,0 109,1 103,4 111,8 121,9 103,2 103,2
Jún 2016 101,6 95,6 140,3 102,9 102,8 99,4 100,4 101,0
Júl 2016 92,5 89,7 77,0 97,4 91,8 93,5 93,9 93,7
August 2016 103,9 91,5 132,7 107,3 101,2 108,7 104,1 103,3
September 2016 102,0 94,5 126,6 108,9 105,4 81,7 102,7 97,9
Október 2016 100,6 93,4 122,4 102,9 99,6 101,0 105,3 92,4
November 2016 105,6 93,3 118,7 108,0 107,1 104,8 110,7 92,4
December 2016 106,3 91,1 128,8 100,0 104,7 104,6 115,1 92,2
Január 2017 104,3 94,9 119,7 97,0 98,0 119,0 118,0 100,1
Február 2017 103,1 90,7 121,5 105,9 97,2 107,1 113,9 103,2
Marec 2017 110,6 96,8 166,3 107,0 104,1 112,8 128,1 108,2
Apríl 2017 97,9 91,7 116,8 102,4 91,3 101,9 107,5 95,6
Máj 2017 104,6 93,7 124,2 109,8 100,2 106,5 115,8 104,8
Jún 2017 105,1 96,3 92,8 112,2 111,2 117,4 114,8 101,1
Júl 2017 103,7 98,1 91,5 104,8 105,1 111,6 113,5 100,0
August 2017 109,9 99,3 104,9 108,7 107,4 124,4 123,7 103,4
September 2017 101,6 98,8 94,7 101,8 99,7 108,9 113,3 97,0
Október 2017 108,2 102,5 91,2 112,2 105,1 143,6 125,2 97,2
November 2017 107,1 100,1 89,8 110,7 103,1 123,4 127,9 110,3
December 2017 104,1 97,3 95,4 110,4 106,4 113,2 119,7 104,8
Január 2018 111,5 93,5 102,5 126,6 101,7 128,6 131,3 100,8
Február 2018 107,4 101,6 103,2 109,0 104,0 105,9 120,0 101,1
Marec 2018 103,0 124,6 74,0 103,0 104,2 107,7 102,0 102,5
Apríl 2018 113,8 118,9 108,9 109,2 115,0 123,0 121,6 107,4
Máj 2018 109,5 123,9 90,5 111,9 107,5 107,8 116,5 93,3
Jún 2018 104,4 90,0 97,1 100,1 96,2 108,8 111,3 106,1
Júl 2018 110,1 94,9 112,8 112,9 105,8 100,3 115,5 118,2
August 2018 102,8 90,0 97,6 106,7 104,1 103,5 107,6 104,1
September 2018 105,3 97,5 102,3 109,3 101,9 117,0 109,1 105,2
Október 2018 112,6 110,4 119,4 111,3 105,9 102,5 113,2 123,4
November 2018 111,5 111,7 118,9 114,1 106,5 114,1 111,4 113,8
December 2018 102,6 111,8 117,7 105,1 96,0 97,6 101,0 108,1
Január 2019 107,1 115,5 114,6 98,8 116,5 104,4 97,8 121,5
Február 2019 108,0 109,9 121,2 106,9 111,4 122,3 104,1 105,2
Marec 2019 102,0 84,0 110,8 106,1 103,0 110,7 105,6 95,5
Apríl 2019 101,9 89,5 90,5 112,7 106,0 106,9 100,0 102,4
Máj 2019 99,2 84,1 105,4 100,6 106,1 120,2 93,5 104,3
Jún 2019 95,0 100,1 105,1 99,4 100,4 94,3 94,1 91,3
Júl 2019 101,0 93,2 97,7 102,4 109,2 108,3 101,5 90,0
August 2019 95,3 93,9 96,5 100,4 98,0 90,0 92,7 95,9
September 2019 101,7 98,3 111,8 103,1 103,0 113,7 95,8 100,6
Október 2019 97,3 90,0 85,2 106,7 105,8 104,7 93,5 91,0
November 2019 93,3 90,0 90,0 95,5 104,7 105,1 87,9 90,8
December 2019 99,0 90,2 95,9 105,8 103,4 111,7 94,4 92,5
Január 2020 103,0 99,3 90,8 110,7 103,0 95,1 101,8 103,7
Február 2020 102,2 123,9 93,2 98,8 98,7 92,6 99,4 108,8
Marec 2020 107,9 117,1 128,7 104,8 115,5 100,6 96,0 119,6
Apríl 2020 90,8 89,4 126,2 92,6 90,0 88,3 78,0 104,5
Máj 2020 89,2 92,0 104,9 96,2 91,9 81,6 80,6 94,4
Jún 2020 101,2 110,6 108,3 108,2 104,2 93,1 90,6 108,5
Júl 2020 108,0 114,2 169,4 106,9 120,1 96,2 92,1 119,2
August 2020 102,3 107,2 113,1 101,1 109,4 96,8 92,4 106,3
September 2020 103,9 105,5 100,5 101,7 112,1 88,3 97,0 119,6
Október 2020 101,5 110,6 128,3 91,5 106,7 94,6 96,3 106,5
November 2020 97,7 93,7 134,6 90,7 96,2 89,3 96,7 107,4
December 2020 106,4 101,8 109,6 99,1 108,3 96,0 114,2 115,7
Január 2021 93,7 96,0 135,6 92,3 95,3 90,4 93,4 83,2
Február 2021 105,8 88,1 149,8 98,2 112,5 106,8 106,0 108,5
Marec 2021 112,0 98,0 124,0 110,5 99,8 105,9 124,9 114,6
Apríl 2021 122,1 118,7 94,2 110,2 110,4 116,0 147,1 129,6
Máj 2021 128,0 127,7 111,9 111,0 107,8 122,5 151,8 140,2
Jún 2021 131,4 133,8 112,3 116,5 112,1 136,1 152,9 139,5
Júl 2021 114,4 115,9 93,2 108,8 90,1 119,2 139,0 122,2
August 2021 128,8 122,7 132,2 112,5 115,8 134,1 152,8 131,3
September 2021 129,1 131,5 139,5 114,0 107,4 120,5 152,9 134,4
Október 2021 120,4 114,5 130,2 111,2 109,3 113,5 134,5 125,0
November 2021 131,7 125,6 134,9 121,1 122,5 121,9 146,3 143,3
December 2021 123,8 114,3 126,7 113,8 114,2 125,2 133,2 144,7
Január 2022 129,3 132,2 163,0 101,6 120,1 148,2 142,1 145,4
Február 2022 120,5 114,1 128,3 112,2 105,8 120,3 138,4 118,2
Marec 2022 121,7 113,8 119,1 103,3 117,2 119,9 139,0 127,1
Apríl 2022 121,9 111,8 164,4 109,7 114,2 117,9 130,4 121,8
Máj 2022 125,1 108,2 199,4 114,0 125,5 128,9 133,4 118,1
Jún 2022 114,9 94,0 186,9 106,2 116,3 115,6 122,4 112,9
Júl 2022 110,5 101,6 163,1 102,2 109,1 115,6 112,8 104,8
August 2022 113,3 102,9 184,5 114,4 104,3 116,6 106,7 119,3
September 2022 109,3 94,8 126,0 108,3 109,6 121,3 108,7 108,2
Október 2022 112,1 95,7 129,0 114,7 105,7 112,5 112,7 122,1
November 2022 112,4 110,7 126,1 118,1 100,6 116,3 111,0 113,3
December 2022 110,7 116,8 124,2 116,3 102,0 122,6 104,9 113,0
Január 2023 106,8 86,1 111,8 126,0 106,8 108,8 108,0 92,5
Február 2023 102,7 95,1 94,1 113,3 108,3 111,0 98,7 92,5
Marec 2023 97,6 86,5 88,8 123,4 101,3 132,1 86,5 82,6
Apríl 2023 91,3 95,4 80,0 108,0 104,0 111,2 76,5 81,9
Máj 2023 92,8 101,7 73,7 111,5 102,0 110,2 78,7 82,8
Jún 2023 95,3 105,9 82,3 110,9 103,9 112,1 80,8 83,2
Júl 2023 95,4 97,6 68,5 108,8 105,1 116,5 86,6 81,1

Maloobchod okrem motorových vozidiel (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov MO v nešpecializovaných predajniach MO s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach MO s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach MO so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach MO s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach MO s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach MO ostatného tovaru v špecializovaných predajniach
Január 2013 98,7 98,9 100,9 100,6 103,0 101,0 101,8 97,1
Február 2013 98,2 99,7 98,2 100,1 99,1 100,8 81,7 97,3
Marec 2013 99,2 101,1 98,4 98,8 99,2 99,6 99,8 97,5
Apríl 2013 101,1 101,4 99,1 106,8 100,1 100,0 99,9 104,3
Máj 2013 101,8 103,6 100,0 108,7 101,2 100,8 102,1 102,3
Jún 2013 100,9 101,9 98,8 103,4 99,9 103,3 102,8 101,3
Júl 2013 101,7 103,4 98,9 106,1 91,1 100,8 100,0 101,7
August 2013 99,8 102,5 98,9 101,3 96,8 99,0 100,9 98,2
September 2013 99,0 102,3 98,7 106,1 100,8 100,0 99,1 91,1
Október 2013 99,3 102,9 98,9 108,0 100,2 100,3 99,6 90,2
November 2013 101,3 103,6 98,8 108,8 103,0 106,7 100,2 93,9
December 2013 100,7 102,9 99,9 105,2 104,7 100,5 99,1 95,7
Január 2014 103,1 105,5 97,1 104,8 121,3 99,1 97,9 104,6
Február 2014 104,0 109,6 95,1 105,6 118,5 98,7 79,0 101,3
Marec 2014 105,7 106,7 95,0 109,9 94,0 110,2 93,5 106,4
Apríl 2014 105,8 111,6 97,3 111,3 104,8 104,9 96,9 97,2
Máj 2014 101,6 103,3 91,8 102,4 101,1 111,0 103,7 95,5
Jún 2014 102,5 106,4 94,1 103,4 90,0 102,9 97,7 97,0
Júl 2014 103,0 105,7 91,2 105,5 97,4 109,5 104,6 94,0
August 2014 101,3 103,8 91,1 106,2 102,7 104,7 105,0 92,1
September 2014 103,0 104,3 95,5 105,4 95,4 101,8 94,1 104,2
Október 2014 106,5 108,4 97,8 101,8 119,4 104,3 98,6 108,4
November 2014 102,4 105,0 93,3 99,4 99,1 100,9 98,5 100,4
December 2014 104,3 107,7 94,9 102,5 92,1 105,7 90,6 103,2
Január 2015 100,0 99,2 109,3 101,6 84,5 108,6 97,5 100,9
Február 2015 99,7 100,7 105,7 104,3 94,4 105,5 97,7 96,3
Marec 2015 101,9 103,6 106,2 100,5 102,0 105,1 97,9 101,7
Apríl 2015 99,6 98,3 107,1 101,3 98,5 105,2 99,4 100,1
Máj 2015 101,4 102,1 104,7 100,2 147,7 98,0 98,3 102,7
Jún 2015 103,0 102,6 121,8 104,9 146,5 97,7 106,7 102,4
Júl 2015 102,2 102,7 117,9 105,5 142,1 93,9 104,8 102,7
August 2015 101,6 102,3 119,6 106,9 132,0 92,7 101,2 103,1
September 2015 103,0 101,5 113,1 107,5 125,9 98,9 109,4 109,9
Október 2015 101,9 102,5 114,0 107,5 108,2 99,4 106,6 106,1
November 2015 103,2 103,4 111,6 110,2 116,6 96,6 107,1 107,7
December 2015 102,7 99,5 112,5 110,5 109,9 104,4 118,3 109,3
Január 2016 100,5 100,9 120,4 110,0 114,0 94,6 98,9 98,7
Február 2016 100,5 98,5 134,6 111,2 108,9 99,9 100,7 100,9
Marec 2016 102,0 102,6 134,2 110,9 113,5 95,0 104,7 99,6
Apríl 2016 103,7 103,3 126,8 110,8 118,7 99,1 104,0 103,3
Máj 2016 104,0 104,4 134,8 113,4 98,9 99,8 102,8 101,2
Jún 2016 102,6 104,9 111,2 105,1 90,2 101,7 102,8 100,6
Júl 2016 99,4 100,2 109,0 101,9 82,0 101,8 100,9 100,1
August 2016 101,9 102,1 110,0 103,3 92,2 106,4 102,3 101,6
September 2016 101,5 103,3 111,3 103,5 93,5 101,7 104,6 99,0
Október 2016 100,8 100,5 107,2 98,9 82,6 101,9 103,6 102,8
November 2016 103,9 101,2 112,4 102,8 100,1 106,5 105,5 108,6
December 2016 104,3 103,4 106,9 102,4 102,2 100,0 109,6 106,3
Január 2017 105,8 102,0 107,4 101,6 134,6 103,5 89,5 100,9
Február 2017 104,4 100,5 102,6 95,3 133,6 101,2 94,8 104,5
Marec 2017 106,0 98,0 102,2 102,6 143,3 108,0 96,7 109,9
Apríl 2017 106,4 102,8 106,7 97,0 150,5 104,9 96,4 108,8
Máj 2017 107,6 101,9 104,6 103,2 119,0 106,0 101,2 117,5
Jún 2017 107,9 102,0 104,5 109,4 128,3 107,7 96,0 118,3
Júl 2017 104,9 102,7 104,0 105,6 117,9 104,7 93,6 104,5
August 2017 106,4 103,4 106,0 108,9 123,1 107,9 100,2 102,8
September 2017 105,1 99,8 104,9 106,2 125,3 111,2 97,4 105,2
Október 2017 105,6 101,5 105,0 111,8 124,0 108,7 99,5 105,4
November 2017 106,0 102,9 102,8 109,3 115,9 116,5 103,9 103,0
December 2017 105,6 102,0 101,5 106,4 114,7 111,8 114,3 108,8
Január 2018 104,4 94,6 107,7 111,2 91,2 116,3 123,0 121,4
Február 2018 105,0 98,3 102,3 113,7 90,0 102,6 115,9 115,7
Marec 2018 105,0 101,1 107,8 106,7 94,4 105,4 116,1 111,3
Apríl 2018 102,8 91,6 102,4 114,0 62,8 114,7 120,3 118,2
Máj 2018 103,5 95,8 106,0 109,0 79,2 106,7 118,4 112,2
Jún 2018 101,1 93,4 107,1 107,4 85,2 98,4 123,2 106,2
Júl 2018 104,3 95,2 114,0 111,9 95,8 103,5 124,8 113,9
August 2018 103,0 96,4 109,9 109,2 64,0 98,5 115,1 113,3
September 2018 103,6 95,8 107,1 109,7 82,0 98,6 109,5 113,8
Október 2018 106,0 97,7 111,3 106,7 98,2 103,4 106,0 116,2
November 2018 105,4 97,5 111,8 112,1 93,6 99,9 107,0 114,4
December 2018 100,6 99,0 108,9 104,3 80,0 90,7 106,0 104,0
Január 2019 104,5 107,7 116,8 108,0 108,1 93,1 99,5 94,0
Február 2019 100,0 97,3 117,3 105,5 91,4 103,7 99,2 95,6
Marec 2019 98,1 92,5 113,8 106,5 90,0 105,8 126,5 96,9
Apríl 2019 101,8 100,4 117,8 112,9 105,7 96,0 117,6 95,3
Máj 2019 97,3 94,9 114,6 101,3 91,4 97,4 122,2 95,9
Jún 2019 99,6 96,7 113,9 103,8 90,7 106,0 134,7 100,1
Júl 2019 99,1 97,7 106,2 102,7 82,5 104,7 97,1 101,8
August 2019 97,1 94,7 106,0 102,2 97,0 106,8 104,1 99,0
September 2019 97,3 97,0 118,7 104,3 90,6 106,4 97,0 95,3
Október 2019 96,7 97,3 117,6 105,1 94,5 99,8 95,7 91,8
November 2019 96,0 96,2 115,9 95,1 98,5 97,1 95,8 95,3
December 2019 97,5 95,6 106,4 101,3 92,5 98,2 96,2 98,8
Január 2020 99,0 98,8 98,6 99,1 104,2 104,1 95,6 101,4
Február 2020 103,9 109,8 100,0 101,0 112,0 108,3 103,2 102,0
Marec 2020 96,4 112,9 94,8 88,2 81,4 72,6 56,0 87,2
Apríl 2020 85,7 102,5 92,3 74,1 76,9 74,5 48,8 69,3
Máj 2020 91,1 103,5 85,1 88,2 85,5 105,5 88,2 73,8
Jún 2020 98,4 103,9 93,8 91,5 109,2 112,8 76,5 95,3
Júl 2020 101,5 104,6 92,9 94,9 118,0 112,6 115,5 97,7
August 2020 104,0 107,5 97,0 99,9 102,0 103,5 103,4 103,1
September 2020 105,8 108,6 89,3 100,6 119,6 105,9 101,0 104,6
Október 2020 102,8 104,1 86,4 88,5 97,2 103,3 91,5 111,1
November 2020 99,6 102,1 82,2 94,5 87,2 105,7 108,4 97,2
December 2020 99,4 103,2 94,6 96,3 109,3 107,0 81,5 91,1
Január 2021 83,2 87,6 79,7 81,7 79,8 65,6 55,6 83,4
Február 2021 85,3 86,8 83,6 85,8 68,1 76,1 69,0 73,8
Marec 2021 100,3 96,1 92,9 101,7 134,6 120,4 119,6 88,4
Apríl 2021 111,5 98,2 90,5 116,3 114,7 135,6 186,6 125,1
Máj 2021 111,5 101,4 97,1 117,5 97,9 111,8 101,7 124,5
Jún 2021 106,6 103,4 94,5 117,1 74,9 104,9 102,9 106,3
Júl 2021 101,5 101,0 98,7 110,0 88,8 97,0 97,5 98,9
August 2021 102,2 97,5 94,1 104,9 119,0 106,2 104,9 100,4
September 2021 105,3 101,3 102,4 103,7 85,1 109,6 115,9 104,4
Október 2021 102,2 99,0 99,8 113,9 90,0 109,1 121,7 90,0
November 2021 103,9 99,8 100,8 102,1 114,1 100,5 101,0 103,5
December 2021 101,1 98,8 95,0 103,6 93,5 98,4 103,5 101,2
Január 2022 117,0 114,2 124,2 111,8 106,8 158,4 171,3 116,6
Február 2022 116,4 108,7 126,8 107,6 141,5 142,9 139,2 146,7
Marec 2022 114,5 103,6 119,3 113,9 95,4 137,1 137,7 144,6
Apríl 2022 109,5 110,0 125,1 103,2 129,1 111,6 97,0 116,6
Máj 2022 107,8 108,8 123,9 95,7 130,6 97,8 99,7 119,0
Jún 2022 101,5 103,1 118,9 88,7 131,3 93,2 100,8 104,1
Júl 2022 101,2 100,5 111,1 91,8 108,1 90,0 91,3 107,5
August 2022 99,7 104,4 111,2 96,4 104,7 88,7 91,2 104,5
September 2022 95,1 96,0 101,8 94,6 124,8 89,5 99,2 99,2
Október 2022 95,6 97,6 103,7 94,9 115,8 88,6 93,2 103,6
November 2022 98,6 98,3 106,2 106,0 99,0 91,9 91,5 105,6
December 2022 102,7 101,0 113,5 106,4 140,9 96,7 98,8 117,4
Január 2023 100,1 93,8 98,3 145,2 134,1 89,3 106,1 103,3
Február 2023 97,5 95,7 92,8 143,1 118,9 80,7 105,1 97,6
Marec 2023 94,0 94,2 90,7 130,3 165,9 75,7 99,5 95,1
Apríl 2023 89,9 90,2 83,9 129,1 117,5 78,2 100,3 91,4
Máj 2023 91,5 91,0 90,3 136,9 117,4 81,2 98,6 87,7
Jún 2023 94,9 94,0 88,6 134,5 115,2 86,1 104,5 95,2
Júl 2023 95,6 95,7 89,1 133,1 115,6 87,2 104,0 93,1

Ubytovanie (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)

Mesiac Ubytovanie
Január 2013 99,1
Február 2013 99,1
Marec 2013 99,7
Apríl 2013 100,2
Máj 2013 99,8
Jún 2013 101,5
Júl 2013 101,9
August 2013 102,0
September 2013 101,1
Október 2013 101,9
November 2013 104,8
December 2013 100,5
Január 2014 104,7
Február 2014 108,0
Marec 2014 104,6
Apríl 2014 101,3
Máj 2014 102,4
Jún 2014 103,1
Júl 2014 103,9
August 2014 102,4
September 2014 107,5
Október 2014 112,8
November 2014 108,6
December 2014 99,8
Január 2015 101,3
Február 2015 98,1
Marec 2015 99,0
Apríl 2015 104,1
Máj 2015 103,3
Jún 2015 106,8
Júl 2015 104,2
August 2015 109,4
September 2015 108,2
Október 2015 100,6
November 2015 101,0
December 2015 106,6
Január 2016 108,5
Február 2016 115,4
Marec 2016 113,4
Apríl 2016 110,0
Máj 2016 119,4
Jún 2016 106,0
Júl 2016 119,5
August 2016 117,2
September 2016 107,9
Október 2016 110,2
November 2016 103,1
December 2016 116,7
Január 2017 112,6
Február 2017 104,0
Marec 2017 108,5
Apríl 2017 102,3
Máj 2017 99,3
Jún 2017 107,7
Júl 2017 97,6
August 2017 95,4
September 2017 99,5
Október 2017 100,0
November 2017 104,9
December 2017 98,6
Január 2018 130,6
Február 2018 100,1
Marec 2018 111,8
Apríl 2018 112,2
Máj 2018 104,7
Jún 2018 126,2
Júl 2018 111,6
August 2018 114,8
September 2018 104,6
Október 2018 98,0
November 2018 103,5
December 2018 101,1
Január 2019 96,9
Február 2019 109,0
Marec 2019 103,9
Apríl 2019 108,9
Máj 2019 124,7
Jún 2019 108,8
Júl 2019 123,7
August 2019 120,6
September 2019 112,8
Október 2019 122,0
November 2019 115,3
December 2019 116,9
Január 2020 99,5
Február 2020 110,2
Marec 2020 49,2
Apríl 2020 15,3
Máj 2020 18,4
Jún 2020 38,8
Júl 2020 71,0
August 2020 83,0
September 2020 70,6
Október 2020 37,5
November 2020 31,8
December 2020 28,0
Január 2021 12,1
Február 2021 13,7
Marec 2021 35,6
Apríl 2021 117,4
Máj 2021 140,7
Jún 2021 114,3
Júl 2021 102,0
August 2021 100,8
September 2021 123,2
Október 2021 171,5
November 2021 130,7
December 2021 115,7
Január 2022 402,7
Február 2022 447,9
Marec 2022 466,1
Apríl 2022 464,0
Máj 2022 305,7
Jún 2022 189,5
Júl 2022 131,7
August 2022 112,4
September 2022 122,1
Október 2022 154,0
November 2022 235,7
December 2022 312,5
Január 2023 185,1
Február 2023 170,1
Marec 2023 129,3
Apríl 2023 126,1
Máj 2023 116,0
Jún 2023 114,3
Júl 2023 96,7

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev zahrňujú činnosti: reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál a iné služby a služby pohostinstiev.

Mesiac Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Január 2013 99,6
Február 2013 100,2
Marec 2013 100,0
Apríl 2013 101,5
Máj 2013 101,6
Jún 2013 102,2
Júl 2013 100,7
August 2013 101,0
September 2013 100,8
Október 2013 100,4
November 2013 101,1
December 2013 100,4
Január 2014 97,7
Február 2014 102,6
Marec 2014 103,6
Apríl 2014 102,2
Máj 2014 103,1
Jún 2014 105,8
Júl 2014 103,5
August 2014 97,2
September 2014 97,7
Október 2014 100,1
November 2014 98,2
December 2014 100,0
Január 2015 102,8
Február 2015 100,8
Marec 2015 104,9
Apríl 2015 104,8
Máj 2015 103,8
Jún 2015 106,4
Júl 2015 106,3
August 2015 108,0
September 2015 107,3
Október 2015 104,8
November 2015 103,9
December 2015 103,2
Január 2016 103,8
Február 2016 103,3
Marec 2016 99,9
Apríl 2016 102,8
Máj 2016 104,1
Jún 2016 102,3
Júl 2016 98,0
August 2016 102,8
September 2016 105,5
Október 2016 104,0
November 2016 103,3
December 2016 107,9
Január 2017 110,9
Február 2017 105,3
Marec 2017 109,5
Apríl 2017 107,9
Máj 2017 109,6
Jún 2017 111,7
Júl 2017 108,1
August 2017 106,8
September 2017 98,7
Október 2017 107,3
November 2017 106,8
December 2017 107,0
Január 2018 104,8
Február 2018 105,3
Marec 2018 106,7
Apríl 2018 108,9
Máj 2018 109,6
Jún 2018 103,2
Júl 2018 103,8
August 2018 113,1
September 2018 111,3
Október 2018 101,7
November 2018 104,3
December 2018 101,2
Január 2019 105,9
Február 2019 109,1
Marec 2019 111,4
Apríl 2019 113,0
Máj 2019 116,5
Jún 2019 122,0
Júl 2019 127,5
August 2019 117,7
September 2019 125,2
Október 2019 126,3
November 2019 123,1
December 2019 122,7
Január 2020 119,2
Február 2020 119,9
Marec 2020 78,5
Apríl 2020 57,9
Máj 2020 67,3
Jún 2020 98,8
Júl 2020 104,8
August 2020 106,8
September 2020 103,0
Október 2020 83,0
November 2020 73,0
December 2020 65,3
Január 2021 45,0
Február 2021 45,2
Marec 2021 56,6
Apríl 2021 101,2
Máj 2021 113,7
Jún 2021 101,7
Júl 2021 97,0
August 2021 97,4
September 2021 100,2
Október 2021 99,1
November 2021 92,5
December 2021 79,7
Január 2022 129,3
Február 2022 149,5
Marec 2022 218,8
Apríl 2022 160,5
Máj 2022 125,6
Jún 2022 95,6
Júl 2022 91,8
August 2022 89,7
September 2022 86,5
Október 2022 110,9
November 2022 133,1
December 2022 170,4
Január 2023 142,7
Február 2023 123,8
Marec 2023 107,0
Apríl 2023 103,0
Máj 2023 111,2
Jún 2023 110,5
Júl 2023 108,4

Doprava a skladovanie (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v bežných cenách)

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Doprava a skladovanie Pozemná doprava a doprava potrubím Vodná doprava Letecká doprava Skladové a pomocné činnosti v doprave Poštové služby a služby kuriérov
Január 2013 113,3 113,5 91,0 118,9 111,6 121,7
Február 2013 106,9 104,5 146,6 82,9 110,6 106,0
Marec 2013 109,8 112,2 92,0 84,6 106,9 113,7
Apríl 2013 109,1 108,5 61,6 102,2 107,9 129,5
Máj 2013 110,3 110,3 94,8 107,1 111,8 105,1
Jún 2013 109,0 113,1 83,0 100,9 104,7 113,2
Júl 2013 109,3 109,6 70,9 95,4 110,4 118,8
August 2013 105,7 111,4 108,9 77,5 102,2 110,2
September 2013 110,9 115,9 113,2 107,2 103,7 121,8
Október 2013 111,7 118,3 133,3 103,9 103,6 112,0
November 2013 109,1 112,9 125,0 72,8 105,1 107,1
December 2013 112,1 115,8 82,8 90,9 108,1 111,6
Január 2014 95,6 94,7 94,2 74,7 99,6 86,9
Február 2014 109,9 100,9 84,2 62,7 124,8 101,4
Marec 2014 107,2 103,5 55,6 112,0 114,6 99,2
Apríl 2014 110,6 107,6 82,1 91,9 116,7 103,1
Máj 2014 103,6 97,8 72,4 81,0 111,7 107,9
Jún 2014 104,2 101,8 94,4 86,4 108,5 107,4
Júl 2014 104,2 103,8 104,4 104,7 104,2 107,1
August 2014 103,3 97,7 110,5 121,6 108,9 101,1
September 2014 104,6 106,7 70,8 82,9 104,5 102,4
Október 2014 103,0 98,2 69,9 76,2 111,2 101,3
November 2014 107,4 99,2 72,9 99,7 119,4 103,9
December 2014 111,0 100,2 91,1 101,1 126,8 109,5
Január 2015 106,5 111,5 79,7 108,7 102,8 93,9
Február 2015 101,0 115,4 84,0 135,5 84,5 105,9
Marec 2015 105,1 110,4 294,1 149,7 95,1 111,3
Apríl 2015 98,1 105,1 400,6 156,6 85,7 99,8
Máj 2015 98,8 114,2 143,8 142,4 80,0 99,5
Jún 2015 102,8 114,5 137,2 82,6 89,3 103,9
Júl 2015 98,1 111,9 74,2 77,9 84,3 97,9
August 2015 97,4 113,7 87,7 73,9 80,5 101,1
September 2015 97,9 105,0 90,7 94,5 88,9 97,7
Október 2015 93,9 100,7 117,1 115,4 83,6 103,3
November 2015 97,1 108,2 103,7 214,2 82,9 101,4
December 2015 94,1 103,7 132,4 193,0 81,1 99,8
Január 2016 98,7 101,0 114,9 181,1 93,9 99,1
Február 2016 100,1 101,5 197,3 152,8 95,3 104,2
Marec 2016 91,3 95,0 67,4 105,3 86,0 93,3
Apríl 2016 102,2 102,1 107,3 79,1 102,5 102,9
Máj 2016 105,4 101,4 191,1 87,0 110,2 105,2
Jún 2016 102,8 101,4 101,4 58,2 108,2 100,6
Júl 2016 102,4 102,3 139,8 84,3 105,6 94,6
August 2016 108,6 103,8 156,8 94,3 118,4 104,9
September 2016 107,6 105,1 144,7 121,9 111,5 100,5
Október 2016 107,0 107,3 183,8 125,3 107,3 96,1
November 2016 106,5 99,4 208,3 80,6 117,0 103,1
December 2016 109,3 101,8 217,9 80,1 118,5 110,0
Január 2017 108,4 107,4 110,7 99,9 109,6 110,8
Február 2017 106,4 103,0 102,3 119,0 113,4 98,2
Marec 2017 114,9 111,0 99,4 86,3 122,4 114,3
Apríl 2017 99,7 97,8 42,9 142,2 104,9 95,3
Máj 2017 106,4 104,2 69,2 135,3 110,7 105,8
Jún 2017 103,4 100,5 93,1 191,9 105,2 100,9
Júl 2017 99,1 93,1 140,0 123,9 104,6 104,7
August 2017 105,0 103,1 85,9 124,5 106,1 106,8
September 2017 100,8 98,3 89,0 104,7 103,5 105,2
Október 2017 103,6 98,4 59,0 103,8 112,1 105,7
November 2017 103,3 106,3 64,1 87,5 99,2 112,4
December 2017 101,1 105,4 27,5 129,1 98,5 98,0
Január 2018 108,8 106,6 70,3 118,8 112,8 109,1
Február 2018 105,6 109,1 63,8 74,3 102,6 103,7
Marec 2018 100,2 99,0 85,6 132,6 102,7 94,4
Apríl 2018 110,7 113,0 87,1 95,5 109,3 105,2
Máj 2018 104,4 106,6 59,1 131,2 101,7 104,8
Jún 2018 104,1 104,5 84,3 106,7 103,5 105,1
Júl 2018 108,5 111,4 69,0 98,6 106,4 108,3
August 2018 102,6 101,0 89,1 104,6 104,8 103,7
September 2018 101,9 101,7 126,8 115,1 101,4 99,0
Október 2018 105,1 105,6 63,7 122,9 104,5 104,8
November 2018 103,9 104,2 115,8 133,6 103,7 99,8
December 2018 103,4 103,9 313,2 132,6 100,7 100,6
Január 2019 108,9 102,7 170,8 134,4 116,3 112,7
Február 2019 105,9 100,2 198,1 135,2 111,5 113,2
Marec 2019 103,1 101,3 144,1 111,2 104,9 102,1
Apríl 2019 102,1 97,0 110,1 152,9 105,3 119,0
Máj 2019 103,8 98,0 108,5 107,1 110,8 111,0
Jún 2019 100,5 97,0 143,7 112,8 102,7 108,7
Júl 2019 103,3 100,7 96,0 82,4 105,3 125,6
August 2019 99,8 97,8 145,0 83,5 101,0 116,6
September 2019 105,2 99,2 88,7 93,8 111,9 123,6
Október 2019 104,3 100,6 173,9 134,0 105,8 115,9
November 2019 102,2 98,7 82,1 122,5 104,5 113,2
December 2019 99,3 96,1 66,3 81,6 99,6 125,2
Január 2020 97,6 100,9 97,6 72,8 92,5 104,1
Február 2020 99,8 102,2 63,8 108,9 95,5 108,1
Marec 2020 93,1 95,0 64,7 73,0 86,2 125,2
Apríl 2020 75,2 75,6 147,1 28,4 70,9 97,8
Máj 2020 73,5 75,9 114,6 22,7 67,0 98,7
Jún 2020 88,8 90,5 65,6 10,9 87,5 115,1
Júl 2020 92,8 97,8 138,7 14,3 89,5 101,3
August 2020 95,4 107,1 68,9 16,5 86,4 100,5
September 2020 99,2 109,3 141,3 19,4 91,0 101,0
Október 2020 96,0 98,3 149,6 21,2 94,0 104,1
November 2020 96,5 99,8 131,1 27,2 91,4 108,8
December 2020 104,3 102,2 84,6 65,5 105,4 114,9
Január 2021 97,9 92,1 133,8 55,1 105,2 103,4
Február 2021 97,8 91,4 66,8 45,3 106,7 107,7
Marec 2021 117,5 110,6 61,2 65,6 129,3 119,6
Apríl 2021 134,0 130,5 42,0 104,8 147,0 116,2
Máj 2021 128,9 126,9 44,9 140,8 138,3 112,9
Jún 2021 115,3 115,3 73,4 268,8 117,5 103,4
Júl 2021 109,3 107,6 70,9 360,1 114,8 88,2
August 2021 108,8 101,0 91,8 298,1 121,3 96,8
September 2021 105,9 98,4 82,4 252,7 117,5 96,7
Október 2021 111,2 112,8 56,4 333,9 112,7 89,5
November 2021 111,1 105,2 66,3 224,0 121,8 98,7
December 2021 119,8 123,7 69,6 135,0 120,9 99,6
Január 2022 112,7 113,7 61,9 212,7 114,1 101,0
Február 2022 117,3 119,1 115,0 189,3 115,5 112,0
Marec 2022 127,7 138,8 148,6 184,2 119,5 99,3
Apríl 2022 121,9 128,2 173,2 386,8 115,2 101,3
Máj 2022 133,6 135,9 206,1 374,5 128,7 124,8
Jún 2022 129,3 126,9 214,5 420,3 128,5 118,2
Júl 2022 130,8 128,3 143,4 327,5 126,4 132,5
August 2022 135,9 137,9 170,8 289,6 126,5 135,5
September 2022 125,4 124,9 141,9 235,0 121,5 130,2
Október 2022 119,3 109,7 144,8 148,7 129,1 130,6
November 2022 133,1 126,6 187,5 191,8 141,0 124,3
December 2022 110,5 104,9 148,6 153,3 114,9 118,5
Január 2023 113,5 111,9 133,8 161,0 112,7 122,0
Február 2023 109,7 106,6 183,2 174,8 112,6 106,6
Marec 2023 95,3 88,1 183,8 169,5 99,0 119,0
Apríl 2023 98,6 94,1 94,3 93,7 102,1 113,7
Máj 2023 98,5 95,0 101,3 92,0 102,4 104,7
Jún 2023 99,3 96,5 89,5 103,4 101,6 106,8
Júl 2023 91,8 87,1 94,5 84,1 97,2 102,3

Informácie a komunikácia (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v bežných cenách)

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Nakladateľské činnosti Informácie a komunikácia Telekomunikácie Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby Informačné služby
Január 2013 96,9 91,6 88,7 100,4 149,0
Február 2013 105,1 81,5 100,4 106,8 181,6
Marec 2013 103,4 85,9 98,4 113,0 135,7
Apríl 2013 101,7 72,6 100,8 113,9 110,8
Máj 2013 98,3 76,6 101,9 100,0 126,2
Jún 2013 101,8 81,5 97,9 109,2 111,7
Júl 2013 111,5 63,2 104,7 137,3 113,2
August 2013 105,8 81,2 98,5 113,0 119,2
September 2013 104,7 65,4 93,6 127,3 132,4
Október 2013 102,9 72,1 95,7 124,8 111,9
November 2013 107,1 84,8 102,9 118,1 117,7
December 2013 115,0 95,1 97,7 137,1 110,0
Január 2014 103,8 69,7 98,1 113,0 111,2
Február 2014 107,0 83,7 96,0 126,0 104,0
Marec 2014 99,8 92,1 97,1 109,3 77,0
Apríl 2014 105,2 104,7 96,5 113,3 93,4
Máj 2014 107,5 108,6 95,0 126,0 98,8
Jún 2014 111,8 131,3 94,9 131,6 99,0
Júl 2014 95,0 132,8 95,9 90,0 97,1
August 2014 93,5 131,6 96,2 88,7 83,4
September 2014 106,8 124,5 103,8 109,4 91,6
Október 2014 106,5 126,0 105,8 106,5 93,6
November 2014 102,5 106,0 97,3 116,3 76,0
December 2014 101,3 138,9 106,9 93,9 108,0
Január 2015 98,5 119,7 102,9 110,2 71,8
Február 2015 99,5 103,4 100,3 88,3 132,2
Marec 2015 105,7 115,1 105,4 106,7 94,8
Apríl 2015 101,3 109,8 106,6 96,6 91,3
Máj 2015 104,0 90,2 102,8 113,9 80,5
Jún 2015 100,3 103,4 111,3 94,0 93,2
Júl 2015 117,8 131,4 104,2 135,1 101,6
August 2015 113,9 115,6 105,9 124,3 102,8
September 2015 103,2 90,5 109,0 104,9 85,2
Október 2015 106,7 97,7 100,4 122,0 84,1
November 2015 120,0 97,3 103,2 141,9 110,4
December 2015 102,4 79,1 95,0 109,5 90,9
Január 2016 99,5 95,1 96,1 102,1 97,6
Február 2016 101,2 115,3 99,3 114,2 57,9
Marec 2016 100,1 90,7 98,6 100,1 107,3
Apríl 2016 106,3 73,9 97,5 119,9 121,6
Máj 2016 93,8 106,0 96,1 86,5 106,3
Jún 2016 100,0 101,4 107,2 91,0 101,4
Júl 2016 92,4 72,8 98,7 86,5 103,7
August 2016 95,0 79,7 95,1 94,8 103,7
September 2016 94,5 127,1 93,3 88,2 103,7
Október 2016 90,0 88,7 98,1 80,9 97,2
November 2016 82,3 102,1 95,7 67,2 99,3
December 2016 102,9 117,7 104,2 100,9 102,1
Január 2017 111,2 115,1 103,2 121,1 114,4
Február 2017 99,3 109,0 98,7 96,0 109,9
Marec 2017 105,1 142,3 98,0 101,4 122,3
Apríl 2017 106,0 163,2 101,6 103,1 103,2
Máj 2017 108,1 116,1 102,8 109,7 112,7
Jún 2017 97,7 107,6 85,3 102,2 120,8
Júl 2017 105,9 115,1 101,9 96,2 130,5
August 2017 105,0 125,7 101,6 101,1 127,7
September 2017 108,9 142,5 100,3 104,4 115,7
Október 2017 108,7 109,1 105,1 107,6 116,6
November 2017 115,9 144,3 98,0 113,8 153,9
December 2017 101,8 105,7 99,5 102,5 111,5
Január 2018 117,9 95,6 102,5 129,4 118,1
Február 2018 106,6 70,1 100,8 112,2 126,1
Marec 2018 105,6 71,9 100,6 115,2 108,1
Apríl 2018 100,7 72,4 105,5 101,5 107,1
Máj 2018 108,5 92,8 106,1 106,5 140,9
Jún 2018 109,7 69,1 99,9 121,2 109,2
Júl 2018 114,6 90,4 110,8 126,7 116,9
August 2018 111,2 80,0 101,4 122,4 114,5
September 2018 108,4 54,1 102,1 122,0 121,1
Október 2018 112,0 91,1 101,6 125,6 117,4
November 2018 107,1 63,7 106,4 116,1 105,4
December 2018 101,1 74,2 100,8 91,5 127,9
Január 2019 108,5 105,1 124,6 97,3 115,1
Február 2019 107,0 114,3 104,3 112,1 103,2
Marec 2019 113,5 118,6 106,4 117,3 111,8
Apríl 2019 111,6 104,7 103,4 119,7 119,1
Máj 2019 110,3 93,8 102,5 116,9 105,8
Jún 2019 108,9 113,3 108,0 111,5 113,6
Júl 2019 104,9 89,2 100,8 113,4 92,7
August 2019 102,7 96,0 103,5 108,7 94,1
September 2019 107,3 97,5 101,8 114,7 104,7
Október 2019 106,5 99,1 106,3 107,1 107,4
November 2019 112,0 98,1 105,8 118,0 123,2
December 2019 120,5 99,8 122,6 136,6 101,5
Január 2020 109,2 117,1 103,0 112,8 114,5
Február 2020 110,8 114,8 101,6 117,5 108,6
Marec 2020 102,6 80,6 96,4 114,3 89,5
Apríl 2020 101,2 70,8 103,1 111,7 84,3
Máj 2020 94,0 86,6 93,8 106,4 76,7
Jún 2020 95,9 100,5 94,9 103,2 78,0
Júl 2020 96,0 115,6 98,9 96,9 89,2
August 2020 95,5 109,5 99,2 92,2 95,9
September 2020 99,6 111,4 100,6 100,2 90,0
Október 2020 95,7 81,1 97,5 94,9 109,7
November 2020 86,2 78,9 97,7 85,3 69,2
December 2020 88,5 110,1 81,0 91,9 83,6
Január 2021 97,9 82,6 99,9 101,1 92,4
Február 2021 99,7 96,0 102,2 106,3 83,8
Marec 2021 106,4 100,6 107,7 106,3 108,8
Apríl 2021 102,5 113,9 102,0 97,0 106,2
Máj 2021 112,3 98,7 104,8 116,0 102,8
Jún 2021 114,0 95,5 103,6 119,2 121,5
Júl 2021 109,8 96,5 101,2 117,8 106,8
August 2021 115,5 125,3 102,5 122,6 123,4
September 2021 108,2 122,7 97,3 110,1 117,5
Október 2021 105,3 115,8 102,0 103,7 99,8
November 2021 113,5 141,2 101,5 116,4 113,0
December 2021 109,9 94,5 111,3 108,9 114,3
Január 2022 109,8 149,9 96,9 111,9 112,4
Február 2022 113,9 116,0 97,7 112,3 140,9
Marec 2022 114,0 150,3 100,6 113,9 123,8
Apríl 2022 117,6 144,7 97,8 123,9 140,8
Máj 2022 120,8 174,0 103,9 117,8 148,3
Jún 2022 110,5 141,3 102,8 110,9 103,4
Júl 2022 108,2 131,7 105,0 105,3 117,1
August 2022 116,4 127,4 103,4 120,6 109,3
September 2022 117,9 116,9 108,4 123,2 114,1
Október 2022 117,5 157,9 102,5 125,5 112,6
November 2022 118,1 132,1 111,9 123,6 108,2
December 2022 111,7 132,1 103,0 112,9 108,6
Január 2023 111,5 95,0 113,1 113,9 110,3
Február 2023 110,9 93,5 118,8 112,4 106,3
Marec 2023 111,0 99,7 110,7 111,8 118,0
Apríl 2023 109,6 109,4 111,9 111,7 108,7
Máj 2023 110,1 91,1 109,5 117,6 104,5
Jún 2023 114,4 88,0 115,5 117,1 114,4
Júl 2023 113,2 92,2 103,2 123,9 108,4

Vybrané trhové služby (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Vybrané trhové služby Nehnuteľnosti, odborné, vedecké a technické činnosti Administratívne a podporné služby
Január 2009 100,9 101,7 98,3
Február 2009 98,1 100,3 93,0
Marec 2009 99,6 103,3 90,3
Apríl 2009 95,1 98,1 88,6
Máj 2009 97,3 96,8 98,4
Jún 2009 95,2 98,3 88,9
Júl 2009 93,6 96,9 87,6
August 2009 91,1 90,4 92,2
September 2009 89,6 91,8 85,3
Október 2009 99,4 102,5 92,7
November 2009 103,0 104,7 99,1
December 2009 103,3 102,1 106,7
Január 2010 102,8 104,0 99,3
Február 2010 98,8 97,3 102,6
Marec 2010 101,1 99,9 104,3
Apríl 2010 104,6 104,7 104,4
Máj 2010 103,3 103,9 102,0
Jún 2010 105,1 104,3 107,1
Júl 2010 107,9 108,9 106,0
August 2010 109,2 111,0 106,0
September 2010 109,0 109,3 108,2
Október 2010 108,6 109,2 107,0
November 2010 110,1 111,6 106,3
December 2010 109,5 111,1 105,4
Január 2011 114,1 113,7 115,5
Február 2011 115,2 116,0 113,5
Marec 2011 114,2 113,8 115,2
Apríl 2011 164,7 116,1 113,0
Máj 2011 163,7 115,6 112,1
Jún 2011 161,8 113,8 111,9
Júl 2011 116,3 116,7 115,5
August 2011 116,8 118,4 113,8
September 2011 117,0 116,6 118,1
Október 2011 115,2 114,9 115,9
November 2011 113,9 113,5 114,8
December 2011 114,3 113,1 117,2
Január 2012 170,8 118,7 122,0
Február 2012 174,7 121,9 123,0
Marec 2012 171,7 119,6 121,6
Apríl 2012 115,3 113,0 121,0
Máj 2012 114,7 113,7 117,1
Jún 2012 116,3 116,5 116,1
Júl 2012 166,6 117,1 115,4
August 2012 167,4 118,8 113,8
September 2012 165,2 116,3 114,1
Október 2012 161,5 113,4 112,2
November 2012 160,9 113,0 111,8
December 2012 161,2 113,0 112,3
Január 2013 115,0 115,1 114,7
Február 2013 115,4 115,5 115,0
Marec 2013 115,1 115,2 115,0
Apríl 2013 114,9 114,7 115,4
Máj 2013 115,2 114,8 116,1
Jún 2013 114,4 113,6 116,1
Júl 2013 115,4 114,3 117,6
August 2013 118,9 119,1 118,6
September 2013 112,0 112,5 111,0
Október 2013 113,4 114,7 110,5
November 2013 113,1 114,1 110,7
December 2013 112,4 112,5 112,0
Január 2014 104,6 103,8 107,2
Február 2014 102,6 101,4 105,8
Marec 2014 105,1 103,4 109,6
Apríl 2014 104,5 102,3 109,6
Máj 2014 104,7 102,4 110,0
Jún 2014 104,1 103,2 106,3
Júl 2014 100,0 98,0 104,2
August 2014 94,6 93,6 96,6
September 2014 97,4 97,3 97,5
Október 2014 99,1 99,2 99,0
November 2014 97,2 96,1 100,0
December 2014 94,3 93,4 96,9
Január 2015 101,8 99,2 109,3
Február 2015 106,2 104,1 111,3
Marec 2015 103,9 102,3 108,1
Apríl 2015 101,3 102,0 99,8
Máj 2015 102,6 103,5 100,5
Jún 2015 105,4 106,2 103,6
Júl 2015 107,2 109,1 103,6
August 2015 107,2 107,3 106,9
September 2015 109,9 107,9 114,3
Október 2015 103,0 100,5 109,1
November 2015 105,2 102,2 112,8
December 2015 107,5 106,0 111,5
Január 2016 103,5 98,3 116,8
Február 2016 100,0 97,3 106,1
Marec 2016 102,2 97,4 113,7
Apríl 2016 106,3 101,0 118,3
Máj 2016 117,1 111,8 128,7
Jún 2016 112,3 107,7 122,8
Júl 2016 107,4 103,8 114,7
August 2016 110,5 109,9 111,7
September 2016 112,0 111,2 113,6
Október 2016 113,1 109,7 120,8
November 2016 111,9 110,4 115,4
December 2016 110,5 108,1 116,4
Január 2017 112,8 115,8 106,1
Február 2017 109,5 111,9 104,6
Marec 2017 112,3 116,2 104,3
Apríl 2017 108,9 113,1 100,8
Máj 2017 102,5 105,1 97,4
Jún 2017 101,7 103,2 99,0
Júl 2017 102,9 103,9 101,1
August 2017 103,0 102,9 103,2
September 2017 104,4 107,4 98,4
Október 2017 102,7 104,7 98,6
November 2017 106,8 107,2 105,7
December 2017 106,5 109,3 100,5
Január 2018 110,7 107,8 117,6
Február 2018 111,0 108,7 116,1
Marec 2018 103,4 98,2 115,2
Apríl 2018 106,5 101,4 117,3
Máj 2018 100,2 94,3 112,4
Jún 2018 114,1 111,6 119,2
Júl 2018 117,1 113,0 124,9
August 2018 118,3 113,3 128,2
September 2018 116,5 115,9 117,8
Október 2018 119,1 119,2 118,8
November 2018 119,9 122,4 114,4
December 2018 113,3 115,4 108,4
Január 2019 105,8 102,8 112,5
Február 2019 108,3 105,5 114,0
Marec 2019 116,5 119,4 111,0
Apríl 2019 113,4 117,1 106,6
Máj 2019 112,9 117,6 104,7
Jún 2019 104,8 106,8 101,0
Júl 2019 101,3 99,8 103,9
August 2019 101,7 102,7 100,0
September 2019 101,5 96,7 112,2
Október 2019 104,6 100,4 113,7
November 2019 99,9 93,7 114,2
December 2019 103,9 101,1 111,2
Január 2020 98,7 91,9 112,2
Február 2020 100,2 95,8 108,6
Marec 2020 87,0 86,6 87,8
Apríl 2020 83,4 85,3 79,5
Máj 2020 85,7 88,2 80,8
Jún 2020 83,1 82,9 83,7
Júl 2020 86,8 90,8 80,1
August 2020 85,0 85,9 83,2
September 2020 87,8 89,4 84,7
Október 2020 86,8 86,9 86,5
November 2020 90,3 90,7 89,5
December 2020 93,3 90,9 98,9
Január 2021 89,9 92,6 85,4
Február 2021 90,3 93,6 84,8
Marec 2021 98,2 98,2 98,3
Apríl 2021 103,6 98,7 114,4
Máj 2021 106,0 99,7 119,3
Jún 2021 103,5 100,0 110,6
Júl 2021 103,1 97,0 114,5
August 2021 103,8 97,3 115,7
September 2021 98,7 91,9 112,4
Október 2021 94,9 89,1 106,1
November 2021 96,0 91,9 103,9
December 2021 92,2 88,7 99,6
Január 2022 99,9 96,8 105,4
Február 2022 100,1 95,5 108,6
Marec 2022 105,0 97,5 120,1
Apríl 2022 108,0 100,3 122,4
Máj 2022 105,2 101,1 112,5
Jún 2022 105,1 102,4 109,8
Júl 2022 98,7 96,4 102,4
August 2022 97,0 96,9 97,1
September 2022 95,7 100,2 88,4
Október 2022 95,2 97,1 92,3
November 2022 95,7 101,8 85,3
December 2022 102,2 106,6 93,8
Január 2023 92,8 98,4 83,8
Február 2023 89,5 93,5 82,9
Marec 2023 89,9 97,5 77,3
Apríl 2023 84,1 90,2 74,9
Máj 2023 86,8 90,1 81,4
Jún 2023 93,4 98,0 85,4
Júl 2023 91,7 92,8 90,1
Na začiatok stránky