Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Makroekonomika

Hrubý domáci produkt (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015), podľa metodiky ESA 2010, údaje do roku 2019 sú revidované na základe revidovaných ročných údajov, údaje za rok 2020 sú štvrťročnými odhadmi.

Hrubý domáci produkt v trhových cenách vyjadruje konečný výsledok činnosti rezidentských jednotiek v sledovanom období. Je revidovaný na základe spresnených ročných údajov a metodických zmien.

Štvrťrok HDP
1.Q. 2002 103,8
2.Q. 2002 102,5
3.Q. 2002 107,9
4.Q. 2002 103,9
1.Q. 2003 106,2
2.Q. 2003 106,1
3.Q. 2003 104,3
4.Q. 2003 105,5
1.Q. 2004 104,6
2.Q. 2004 103,0
3.Q. 2004 107,7
4.Q. 2004 105,7
1.Q. 2005 104,8
2.Q. 2005 108,8
3.Q. 2005 107,2
4.Q. 2005 105,5
1.Q. 2006 107,5
2.Q. 2006 108,5
3.Q. 2006 108,0
4.Q. 2006 109,8
1.Q. 2007 109,4
2.Q. 2007 109,0
3.Q. 2007 111,1
4.Q. 2007 113,6
1.Q. 2008 109,2
2.Q. 2008 106,5
3.Q. 2008 106,1
4.Q. 2008 101,1
1.Q. 2009 94,2
2.Q. 2009 94,0
3.Q. 2009 94,1
4.Q. 2009 95,9
1.Q. 2010 107,1
2.Q. 2010 106,5
3.Q. 2010 106,0
4.Q. 2010 105,7
1.Q. 2011 102,5
2.Q. 2011 102,9
3.Q. 2011 102,1
4.Q. 2011 103,0
1.Q. 2012 102,2
2.Q. 2012 101,8
3.Q. 2012 101,5
4.Q. 2012 100,1
1.Q. 2013 100,2
2.Q. 2013 100,4
3.Q. 2013 100,7
4.Q. 2013 101,2
1.Q. 2014 102,6
2.Q. 2014 102,7
3.Q. 2014 102,7
4.Q. 2014 102,9
1.Q. 2015 104,6
2.Q. 2015 105,0
3.Q. 2015 105,2
4.Q. 2015 105,9
1.Q. 2016 102,6
2.Q. 2016 102,5
3.Q. 2016 101,1
4.Q. 2016 101,6
1.Q. 2017 102,0
2.Q. 2017 103,2
3.Q. 2017 102,9
4.Q. 2017 103,6
1.Q. 2018 103,6
2.Q. 2018 104,1
3.Q. 2018 104,3
4.Q. 2018 103,2
1.Q. 2019 104,0
2.Q. 2019 102,6
3.Q. 2019 101,7
4.Q. 2019 102,3
1.Q. 2020 96,8
2.Q. 2020 89,5
3.Q. 2020 98,0
4.Q. 2020 98,2
1.Q. 2021 100,2
2.Q. 2021 109,6
3.Q. 2021 101,3

Hrubý domáci produkt podľa výrobnej metódy (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015), podľa metodiky ESA 2010, údaje do roku 2019 sú revidované na základe revidovaných ročných údajov údaje za rok 2020 sú štvrťročnými odhadmi.

Hrubý domáci produkt kvantifikovaný výrobnou metódou je súčtom hrubej pridanej hodnoty jednotlivých inštitucionálnych sektorov alebo odvetví v základných cenách plus dane a mínus subvencie na produkty (čisté dane z produktov), ktoré nie sú alokované do sektorov a odvetví. Pridaná hodnota je vypočítaná ako rozdiel medzi produkciou v základných cenách a medzispotrebou v kúpnych cenách.

Zobraz ďalší stĺpec
Štvrťrok Produkcia Medzispotreba Hrubá pridaná hodnota Čisté dane z produktov
1.Q. 2002 103,2 102,7 104,0 101,8
2.Q. 2002 102,0 101,9 102,2 104,5
3.Q. 2002 103,8 102,0 106,5 121,1
4.Q. 2002 105,4 106,4 104,0 103,4
1.Q. 2003 105,3 104,4 106,8 100,6
2.Q. 2003 105,8 106,3 105,0 116,3
3.Q. 2003 105,4 106,9 103,4 112,1
4.Q. 2003 104,8 105,1 104,4 114,1
1.Q. 2004 102,2 102,9 101,2 137,7
2.Q. 2004 101,0 99,3 103,5 98,8
3.Q. 2004 100,0 95,4 106,7 116,1
4.Q. 2004 100,0 95,9 106,5 100,4
1.Q. 2005 100,7 97,7 105,6 99,2
2.Q. 2005 103,7 101,2 107,2 123,1
3.Q. 2005 104,6 102,4 107,3 106,6
4.Q. 2005 105,2 105,8 104,3 114,4
1.Q. 2006 110,7 111,1 109,9 89,1
2.Q. 2006 109,9 111,1 108,3 109,5
3.Q. 2006 112,9 117,0 107,9 108,9
4.Q. 2006 116,2 118,0 113,3 86,8
1.Q. 2007 113,8 116,7 109,3 109,9
2.Q. 2007 110,7 110,8 110,7 95,2
3.Q. 2007 108,7 105,9 112,4 100,6
4.Q. 2007 115,0 117,2 111,8 129,6
1.Q. 2008 109,3 108,8 110,2 100,5
2.Q. 2008 110,5 113,0 107,0 102,2
3.Q. 2008 105,9 105,5 106,3 104,4
4.Q. 2008 102,6 103,0 102,0 94,3
1.Q. 2009 86,7 82,9 92,8 109,4
2.Q. 2009 87,2 82,3 94,4 90,0
3.Q. 2009 90,3 86,8 94,8 87,4
4.Q. 2009 95,1 93,5 97,6 82,5
1.Q. 2010 105,3 103,7 107,6 102,8
2.Q. 2010 107,6 108,4 106,6 105,8
3.Q. 2010 107,9 109,6 106,1 105,7
4.Q. 2010 103,6 102,2 105,7 105,3
1.Q. 2011 107,3 110,9 102,4 103,6
2.Q. 2011 108,0 112,8 101,8 114,4
3.Q. 2011 103,3 104,2 102,3 99,9
4.Q. 2011 101,8 102,2 101,1 120,8
1.Q. 2012 104,1 104,8 103,2 93,6
2.Q. 2012 102,0 101,6 102,4 96,0
3.Q. 2012 101,3 101,1 101,7 98,8
4.Q. 2012 99,5 98,0 101,7 87,2
1.Q. 2013 96,0 93,4 100,0 102,5
2.Q. 2013 99,4 99,1 100,0 104,5
3.Q. 2013 100,3 100,8 99,6 112,4
4.Q. 2013 102,5 103,4 101,2 101,6
1.Q. 2014 108,4 112,6 102,4 104,7
2.Q. 2014 105,2 106,9 102,8 101,7
3.Q. 2014 103,6 104,0 103,1 98,9
4.Q. 2014 102,3 102,2 102,4 107,9
1.Q. 2015 105,7 106,2 105,0 100,7
2.Q. 2015 107,2 109,1 104,5 110,3
3.Q. 2015 109,7 113,7 104,7 109,8
4.Q. 2015 110,0 112,9 105,6 108,6
1.Q. 2016 103,3 104,3 101,8 111,5
2.Q. 2016 105,9 107,9 102,8 99,6
3.Q. 2016 104,3 106,1 101,7 96,2
4.Q. 2016 104,2 105,6 102,0 98,2
1.Q. 2017 105,3 107,5 101,7 104,5
2.Q. 2017 100,9 99,7 102,8 107,2
3.Q. 2017 101,1 100,1 102,4 108,5
4.Q. 2017 103,2 103,7 102,4 114,1
1.Q. 2018 101,6 100,6 103,3 105,8
2.Q. 2018 106,5 108,3 103,7 107,3
3.Q. 2018 107,9 110,6 104,4 103,9
4.Q. 2018 104,6 105,4 103,2 102,8
1.Q. 2019 104,2 104,5 103,6 107,2
2.Q. 2019 100,1 98,6 102,4 104,1
3.Q. 2019 98,4 96,8 100,9 109,3
4.Q. 2019 98,5 96,4 102,0 104,1
1.Q. 2020 93,6 91,6 96,9 96,5
2.Q. 2020 82,5 78,1 89,4 90,1
3.Q. 2020 97,2 96,7 97,9 98,5
4.Q. 2020 98,6 98,7 98,4 96,9
1.Q. 2021 103,2 105,4 99,9 102,1
2.Q. 2021 118,8 125,8 109,3 112,5
3.Q. 2021 100,5 100,7 100,3 109,9

Celkový dovoz a celkový vývoz (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (hodnoty typu FOB v bežných cenách), údaje od roku 2020 sú predbežné.

Údaje o zahraničnom obchode zahŕňajú pohyb tovarov medzi Slovenskou republikou a zvyškom sveta. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky určené na domácu spotrebu a tiež na spracovanie s následným spätným vývozom. V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce toto územie za účelom spracovania a následne dovezené späť.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Celkový dovoz Celkový vývoz
Január 2017 114,5 108,9
Február 2017 102,5 102,5
Marec 2017 116,5 116,6
Apríl 2017 99,1 98,4
Máj 2017 105,9 105,2
Jún 2017 101,8 101,2
Júl 2017 111,7 111,2
August 2017 108,6 104,5
September 2017 108,6 107,1
Október 2017 110,7 110,4
November 2017 104,7 107,6
December 2017 100,4 100,8
Január 2018 108,0 107,6
Február 2018 107,5 106,4
Marec 2018 101,3 102,3
Apríl 2018 110,8 108,7
Máj 2018 106,5 108,6
Jún 2018 114,6 111,4
Júl 2018 112,4 113,4
August 2018 107,1 105,0
September 2018 104,7 104,9
Október 2018 109,5 106,6
November 2018 111,9 105,8
December 2018 109,3 107,1
Január 2019 111,8 114,6
Február 2019 105,3 107,5
Marec 2019 108,2 105,2
Apríl 2019 109,6 103,2
Máj 2019 106,5 101,6
Jún 2019 95,6 93,1
Júl 2019 105,2 98,5
August 2019 96,7 95,6
September 2019 106,8 101,3
Október 2019 101,6 101,9
November 2019 95,2 96,2
December 2019 98,1 101,7
Január 2020 100,3 98,7
Február 2020 102,4 100,8
Marec 2020 90,0 82,1
Apríl 2020 60,7 54,4
Máj 2020 63,6 66,3
Jún 2020 92,1 101,9
Júl 2020 93,3 104,0
August 2020 96,5 107,4
September 2020 96,5 106,0
Október 2020 95,6 102,0
November 2020 102,0 103,4
December 2020 108,9 111,0
Január 2021 94,2 98,2
Február 2021 102,8 107,4
Marec 2021 124,1 142,0
Apríl 2021 176,7 204,1
Máj 2021 157,1 151,0
Jún 2021 130,8 117,2
Júl 2021 118,9 110,9
August 2021 110,4 100,2
September 2021 106,5 94,1

Saldo zahraničného obchodu (mil. eur)

Hodnoty typu FOB, v bežných cenách

Saldo zahraničného obchodu predstavuje rozdiel medzi celkovým dovozom a celkovým vývozom tovaru.

Mesiac Saldo
Január 2017 9,9
Február 2017 191,1
Marec 2017 355,3
Apríl 2017 356,0
Máj 2017 261,0
Jún 2017 544,7
Júl 2017 76,6
August 2017 14,7
September 2017 451,4
Október 2017 465,8
November 2017 439,0
December 2017 -91,8
Január 2018 -12,1
Február 2018 140,6
Marec 2018 424,0
Apríl 2018 273,3
Máj 2018 409,9
Jún 2018 425,9
Júl 2018 137,5
August 2018 -108,9
September 2018 482,6
Október 2018 304,0
November 2018 49,8
December 2018 -217,2
Január 2019 151,0
Február 2019 282,6
Marec 2019 249,5
Apríl 2019 -106,9
Máj 2019 97,1
Jún 2019 232,5
Júl 2019 -250,2
August 2019 -171,8
September 2019 134,2
Október 2019 331,7
November 2019 119,7
December 2019 -6,8
Január 2020 46,5
Február 2020 180,2
Marec 2020 -356,1
Apríl 2020 -478,6
Máj 2020 254,1
Jún 2020 846,5
Júl 2020 394,8
August 2020 471,4
September 2020 795,7
Október 2020 821,2
November 2020 229,0
December 2020 111,8
Január 2021 314,9
Február 2021 494,0
Marec 2021 625,0
Apríl 2021 134,7
Máj 2021 122,5
Jún 2021 213,0
Júl 2021 -15,9
August 2021 -125,1
September 2021 -75,8
Na začiatok stránky