Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Makroekonomika

Hrubý domáci produkt (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015), podľa metodiky ESA 2010, údaje do roku 2019 sú revidované na základe revidovaných ročných údajov, údaje za rok 2020 sú štvrťročnými odhadmi.

Hrubý domáci produkt v trhových cenách vyjadruje konečný výsledok činnosti rezidentských jednotiek v sledovanom období. Je revidovaný na základe spresnených ročných údajov a metodických zmien.

Štvrťrok HDP
1.Q. 2005 104,8
2.Q. 2005 108,8
3.Q. 2005 107,2
4.Q. 2005 105,5
1.Q. 2006 107,5
2.Q. 2006 108,5
3.Q. 2006 108,0
4.Q. 2006 109,8
1.Q. 2007 109,4
2.Q. 2007 109,0
3.Q. 2007 111,1
4.Q. 2007 113,6
1.Q. 2008 109,2
2.Q. 2008 106,5
3.Q. 2008 106,1
4.Q. 2008 101,1
1.Q. 2009 94,2
2.Q. 2009 94,0
3.Q. 2009 94,1
4.Q. 2009 95,9
1.Q. 2010 107,5
2.Q. 2010 106,9
3.Q. 2010 106,5
4.Q. 2010 106,1
1.Q. 2011 102,6
2.Q. 2011 103,0
3.Q. 2011 102,1
4.Q. 2011 103,0
1.Q. 2012 102,2
2.Q. 2012 101,7
3.Q. 2012 101,4
4.Q. 2012 100,0
1.Q. 2013 100,2
2.Q. 2013 100,4
3.Q. 2013 100,7
4.Q. 2013 101,2
1.Q. 2014 102,6
2.Q. 2014 102,6
3.Q. 2014 102,6
4.Q. 2014 102,9
1.Q. 2015 104,6
2.Q. 2015 105,0
3.Q. 2015 105,2
4.Q. 2015 105,9
1.Q. 2016 102,7
2.Q. 2016 102,5
3.Q. 2016 101,1
4.Q. 2016 101,6
1.Q. 2017 102,0
2.Q. 2017 103,2
3.Q. 2017 102,9
4.Q. 2017 103,6
1.Q. 2018 103,8
2.Q. 2018 104,3
3.Q. 2018 104,6
4.Q. 2018 103,4
1.Q. 2019 103,9
2.Q. 2019 102,5
3.Q. 2019 101,6
4.Q. 2019 102,2
1.Q. 2020 97,9
2.Q. 2020 90,4
3.Q. 2020 99,0
4.Q. 2020 99,3
1.Q. 2021 101,7
2.Q. 2021 111,7
3.Q. 2021 103,1
4.Q. 2021 103,1
1.Q. 2022 103,2
2.Q. 2022 101,5
3.Q. 2022 101,6
4.Q. 2022 101,3
1.Q. 2023 100,2
2.Q. 2023 101,8
3.Q. 2023 102,0
4.Q. 2023 102,2
1.Q. 2024 102,7

Hrubý domáci produkt podľa výrobnej metódy (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015), podľa metodiky ESA 2010, údaje do roku 2019 sú revidované na základe revidovaných ročných údajov údaje za rok 2020 sú štvrťročnými odhadmi.

Hrubý domáci produkt kvantifikovaný výrobnou metódou je súčtom hrubej pridanej hodnoty jednotlivých inštitucionálnych sektorov alebo odvetví v základných cenách plus dane a mínus subvencie na produkty (čisté dane z produktov), ktoré nie sú alokované do sektorov a odvetví. Pridaná hodnota je vypočítaná ako rozdiel medzi produkciou v základných cenách a medzispotrebou v kúpnych cenách.

Zobraz ďalší stĺpec
Štvrťrok Produkcia Medzispotreba Hrubá pridaná hodnota Čisté dane z produktov
1.Q. 2005 100,7 97,7 105,6 99,2
2.Q. 2005 103,7 101,2 107,2 123,1
3.Q. 2005 104,6 102,4 107,3 106,6
4.Q. 2005 105,2 105,8 104,3 114,4
1.Q. 2006 110,7 111,1 109,9 89,1
2.Q. 2006 109,9 111,1 108,3 109,5
3.Q. 2006 112,9 117,0 107,9 108,9
4.Q. 2006 116,2 118,0 113,3 86,8
1.Q. 2007 113,8 116,7 109,3 109,9
2.Q. 2007 110,7 110,8 110,7 95,2
3.Q. 2007 108,7 105,9 112,4 100,6
4.Q. 2007 115,0 117,2 111,8 129,6
1.Q. 2008 109,3 108,8 110,2 100,5
2.Q. 2008 110,5 113,0 107,0 102,2
3.Q. 2008 105,9 105,5 106,3 104,4
4.Q. 2008 102,6 103,0 102,0 94,3
1.Q. 2009 86,7 82,9 92,8 109,4
2.Q. 2009 87,2 82,3 94,4 90,0
3.Q. 2009 90,3 86,8 94,8 87,4
4.Q. 2009 95,1 93,5 97,6 82,5
1.Q. 2010 105,3 103,4 108,0 102,8
2.Q. 2010 107,6 108,0 107,0 105,8
3.Q. 2010 108,0 109,2 106,5 105,7
4.Q. 2010 103,6 101,9 106,2 105,3
1.Q. 2011 107,3 110,8 102,5 103,6
2.Q. 2011 108,0 112,8 101,8 114,4
3.Q. 2011 103,4 104,2 102,4 99,9
4.Q. 2011 101,8 102,2 101,1 120,8
1.Q. 2012 104,1 104,8 103,1 93,6
2.Q. 2012 102,0 101,7 102,4 96,0
3.Q. 2012 101,3 101,1 101,7 98,8
4.Q. 2012 99,5 98,0 101,6 87,2
1.Q. 2013 96,0 93,4 100,0 102,5
2.Q. 2013 99,4 99,1 100,0 104,5
3.Q. 2013 100,3 100,9 99,5 112,4
4.Q. 2013 102,5 103,4 101,2 101,6
1.Q. 2014 108,4 112,6 102,4 104,7
2.Q. 2014 105,2 106,9 102,7 101,7
3.Q. 2014 103,6 104,1 103,0 98,9
4.Q. 2014 102,3 102,2 102,4 107,9
1.Q. 2015 105,7 106,2 105,0 100,7
2.Q. 2015 107,2 109,2 104,4 110,3
3.Q. 2015 109,7 113,7 104,7 109,8
4.Q. 2015 110,0 113,0 105,6 108,6
1.Q. 2016 103,3 104,3 101,8 111,5
2.Q. 2016 105,8 107,9 102,8 99,6
3.Q. 2016 104,3 106,1 101,7 96,2
4.Q. 2016 104,2 105,6 102,0 98,2
1.Q. 2017 105,2 107,6 101,7 104,5
2.Q. 2017 100,9 99,7 102,8 107,2
3.Q. 2017 101,1 100,1 102,3 108,5
4.Q. 2017 103,2 103,7 102,4 114,1
1.Q. 2018 101,2 99,8 103,6 105,8
2.Q. 2018 106,0 107,4 104,0 107,3
3.Q. 2018 107,5 109,7 104,6 103,9
4.Q. 2018 104,1 104,5 103,5 102,8
1.Q. 2019 104,1 104,5 103,5 107,2
2.Q. 2019 100,0 98,6 102,3 104,1
3.Q. 2019 98,4 96,8 100,8 109,4
4.Q. 2019 98,5 96,4 101,9 104,1
1.Q. 2020 94,0 91,6 98,0 96,6
2.Q. 2020 83,0 78,1 90,4 90,2
3.Q. 2020 97,7 96,6 99,1 98,5
4.Q. 2020 99,0 98,6 99,6 96,9
1.Q. 2021 104,6 106,6 101,6 102,5
2.Q. 2021 120,3 127,3 111,1 117,0
3.Q. 2021 101,9 101,8 102,0 112,6
4.Q. 2021 103,2 104,0 102,1 110,8
1.Q. 2022 100,7 100,1 101,8 116,6
2.Q. 2022 100,9 100,6 101,2 104,4
3.Q. 2022 107,5 111,5 102,3 95,8
4.Q. 2022 103,4 104,5 101,5 99,6
1.Q. 2023 94,5 89,1 103,8 71,6
2.Q. 2023 92,7 86,5 103,3 89,5
3.Q. 2023 96,6 93,0 102,6 96,9
4.Q. 2023 100,0 97,1 104,9 80,5
1.Q. 2024 100,4 99,1 102,3 107,3

Celkový dovoz a celkový vývoz (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (hodnoty typu FOB v bežných cenách), údaje od roku 2020 sú predbežné.

Údaje o zahraničnom obchode zahŕňajú pohyb tovarov medzi Slovenskou republikou a zvyškom sveta. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky určené na domácu spotrebu a tiež na spracovanie s následným spätným vývozom. V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce toto územie za účelom spracovania a následne dovezené späť.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Celkový dovoz Celkový vývoz
Január 2020 100,3 98,7
Február 2020 102,4 100,8
Marec 2020 90,0 82,1
Apríl 2020 60,7 54,4
Máj 2020 63,6 66,3
Jún 2020 92,1 101,9
Júl 2020 93,3 104,0
August 2020 96,5 107,4
September 2020 96,5 106,0
Október 2020 95,6 102,0
November 2020 102,0 103,4
December 2020 108,9 111,0
Január 2021 94,1 98,1
Február 2021 102,7 107,3
Marec 2021 124,0 141,9
Apríl 2021 176,4 203,7
Máj 2021 156,7 151,0
Jún 2021 130,6 117,2
Júl 2021 118,9 111,1
August 2021 110,1 100,3
September 2021 108,4 95,7
Október 2021 106,2 100,0
November 2021 116,9 113,1
December 2021 124,5 118,9
Január 2022 130,3 117,5
Február 2022 124,8 113,3
Marec 2022 122,4 106,7
Apríl 2022 117,2 107,9
Máj 2022 133,4 132,0
Jún 2022 119,8 114,9
Júl 2022 117,2 114,6
August 2022 130,3 130,9
September 2022 132,7 128,1
Október 2022 123,7 120,1
November 2022 122,9 112,6
December 2022 114,1 99,9
Január 2023 108,1 110,3
Február 2023 106,0 111,5
Marec 2023 101,5 115,6
Apríl 2023 97,3 107,5
Máj 2023 98,5 105,1
Jún 2023 100,0 109,7
Júl 2023 96,3 103,8
August 2023 94,7 101,9
September 2023 91,3 99,6
Október 2023 101,1 104,4
November 2023 86,5 97,6
December 2023 85,5 97,6
Január 2024 91,0 100,4
Február 2024 92,2 97,2
Marec 2024 85,1 84,2
Apríl 2024 104,4 106,3

Saldo zahraničného obchodu (mil. eur)

Hodnoty typu FOB, v bežných cenách

Saldo zahraničného obchodu predstavuje rozdiel medzi celkovým dovozom a celkovým vývozom tovaru.

Mesiac Saldo
Január 2020 46,5
Február 2020 180,2
Marec 2020 -356,1
Apríl 2020 -478,6
Máj 2020 254,1
Jún 2020 846,5
Júl 2020 394,8
August 2020 471,4
September 2020 795,7
Október 2020 821,2
November 2020 229,0
December 2020 111,8
Január 2021 313,0
Február 2021 494,6
Marec 2021 623,7
Apríl 2021 131,6
Máj 2021 137,5
Jún 2021 221,9
Júl 2021 -1,6
August 2021 -103,5
September 2021 -83,3
Október 2021 376,5
November 2021 -20,2
December 2021 -214,6
Január 2022 -423,7
Február 2022 -212,0
Marec 2022 -566,2
Apríl 2022 -524,0
Máj 2022 87,8
Jún 2022 -113,2
Júl 2022 -182,0
August 2022 -96,7
September 2022 -438,0
Október 2022 178,8
November 2022 -908,5
December 2022 -1326,4
Január 2023 -285,1
Február 2023 225,4
Marec 2023 696,8
Apríl 2023 293,2
Máj 2023 687,1
Jún 2023 744,3
Júl 2023 400,0
August 2023 501,3
September 2023 359,3
Október 2023 496,4
November 2023 293,2
December 2023 -209,7
Január 2024 538,5
Február 2024 658,7
Marec 2024 492,8
Apríl 2024 465,8
Na začiatok stránky