Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Cestovný ruch

Návštevníci a prenocovania v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu (osoby, prenocovania)

Ubytovacie zariadenie cestovného ruchu je zariadenie, ktoré pravidelne alebo príležitostne poskytuje prechodné ubytovanie návštevníkom za účelom cestovného ruchu.

Návštevník v ubytovacom zariadení cestovného ruchu je osoba (okrem personálu a majiteľa), ktorá použije služby zariadenia na prechodné ubytovanie za účelom cestovného ruchu bez ohľadu na krajinu trvalého pobytu. Do počtu návštevníkov sa nezapočítavajú domáci a zahraniční pracujúci zamestnaní na Slovensku, ktorí zariadenie dočasne využívajú ako ubytovňu. Doba prechodného ubytovania nesmie byť dlhšia ako 1 rok.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Návštevníci Prenocovania návštevníkov
September 2017
August 2017
Júl 2017
Jún 2017
Máj 2017
Apríl 2017
Marec 2017
Február 2017
December 2017
November 2017
Október 2017
Január 2017
September 2018
August 2018
Júl 2018
Jún 2018
Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Február 2018
December 2018
November 2018
Október 2018
Január 2018
September 2019
August 2019
Júl 2019
Jún 2019
Máj 2019
Apríl 2019
Marec 2019
Február 2019
December 2019
November 2019
Október 2019
Január 2019
September 2020
August 2020
Júl 2020
Jún 2020
Máj 2020
Apríl 2020
Marec 2020
Február 2020
December 2020
November 2020
Október 2020
Január 2020
September 2021
August 2021
Júl 2021
Jún 2021
Máj 2021
Apríl 2021
Marec 2021
Február 2021
December 2021
November 2021
Október 2021
Január 2021
September 2022
August 2022
Júl 2022
Jún 2022
Máj 2022
Apríl 2022
Marec 2022
Február 2022
December 2022
November 2022
Október 2022
Január 2022
September 2023
August 2023
Júl 2023
Jún 2023
Máj 2023
Apríl 2023
Marec 2023
Február 2023
December 2023
November 2023
Október 2023
Január 2023
September 2024
August 2024
Júl 2024
Jún 2024
Máj 2024
Apríl 2024
Marec 2024
Február 2024
December 2024
November 2024
Október 2024
Január 2024

Zahraniční návštevníci za vybrané krajiny (osoby)

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny pôvodu návštevníka.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Česká republika Maďarsko Nemecko Poľsko Rakúsko Rusko Ukrajina
September 2017
August 2017
Júl 2017
Jún 2017
Máj 2017
Apríl 2017
Marec 2017
Február 2017
December 2017
November 2017
Október 2017
Január 2017
September 2018
August 2018
Júl 2018
Jún 2018
Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Február 2018
December 2018
November 2018
Október 2018
Január 2018
September 2019
August 2019
Júl 2019
Jún 2019
Máj 2019
Apríl 2019
Marec 2019
Február 2019
December 2019
November 2019
Október 2019
Január 2019
September 2020
August 2020
Júl 2020
Jún 2020
Máj 2020
Apríl 2020
Marec 2020
Február 2020
December 2020
November 2020
Október 2020
Január 2020
September 2021
August 2021
Júl 2021
Jún 2021
Máj 2021
Apríl 2021
Marec 2021
Február 2021
December 2021
November 2021
Október 2021
Január 2021
September 2022
August 2022
Júl 2022
Jún 2022
Máj 2022
Apríl 2022
Marec 2022
Február 2022
December 2022
November 2022
Október 2022
Január 2022
September 2023
August 2023
Júl 2023
Jún 2023
Máj 2023
Apríl 2023
Marec 2023
Február 2023
December 2023
November 2023
Október 2023
Január 2023
September 2024
August 2024
Júl 2024
Jún 2024
Máj 2024
Apríl 2024
Marec 2024
Február 2024
December 2024
November 2024
Október 2024
Január 2024
Na začiatok stránky