Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Priemysel a stavebníctvo

Priemyselná produkcia (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100

Priemyselná produkcia očistená o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+. Pri spracovaní každého mesiaca sa údaje spätne upravujú od začiatku časového radu. Údaje sú členené podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví. Indexy sú predbežné, spresňované na základe dodatočných informácií; sú počítané bez dodávky pary a studeného vzduchu.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Priemysel spolu výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov výroba elektrických zariadení výroba strojov a zariadení i.n. Výroba dopravných prostriedkov Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu